Artykuły na: Pierwsze kroki

inEwi v3

Z przyjemnością przedstawiamy naszą nową wersję aplikacji inEwi 🎉🥳Najważniejsze zmiany❗ Moduł Delegacje połączył się z modułem Urlopy z czego powstał jeden wspólny moduł o nazwie Wnioski.

❗ Moduł Grafiki pracy zmienia nazwę na Kalendarz.

❗ Wcześniejsze Działy zostają zastąpione przez Tagi. Łatwo pozwalają na zdefiniowanie podstawowych możliwości do jakich będą mieli dostęp przypisani użytkownicy.
✨ Dodatkowo możesz przypisać wiele tagów do jednego użytkownika.

❗ Od teraz Uprawnienia nazwane będą Rolami.

❗ Zdarzenia Wejście i Wyjście zamieniamy na bardziej uniwersalne określenie - Start i Stop.

✨ Nowy Czat (Wiadomości) ze wszystkimi użytkownikami, dostępny dla każdego.

✨ Szybkie i proste w obsłudze dawne Wirtualne RCP do zgłaszania zdarzeń w ciągu dnia, znajduje się w prawym górnym rogu, wraz z zegarem czasu.

✨ Nowe limity wniosków urlopowych! Od teraz możesz zdefiniować ile dni w roku przysługuje pracownikowi dla konkretnego rodzaju wniosku.

✨ Automatyczne przenoszenie niewykorzystanych dni wolnych na kolejny rok.

Akcje grupowe - dzięki nim możesz szybko dla wybranych użytkowników wysłać ponownie zaproszenie, ustawić rolę, tag, limity wniosków i wiele innych!

✨ Wsparcie dla nawigacji przyciskami na klawiaturze. Możesz poruszać się pomiędzy kafelkami w systemie klikając strzałki.

✨ Połączyliśmy Raport obecności z Raportem szczegółowym.

✨ Połączyliśmy Raport ewidencji czasu pracy z Raportem pracy.


➡️ Wygląd całej aplikacji został zmienionyPodzieliliśmy go na kilka sekcji:

Filtrowanie.
Wyświetlane dane.
Szczegółowe informacje wybranego elementu.
Nowy czat dostępny dla wszystkich.
Widok modułów.
Zegar czasu (RCP).
Szybki podgląd, powiadomienia i ustawienia.

Pasek Modułów został przeniesiony na samą górę.

Nowy widok aplikacji inEwi

Wszystkie widoki zostały uwspólnione, dzięki czemu nie trzeba już przełączać się między nimi aby dokonywać prostych zmian, dodatkowo poruszanie się po aplikacji staje się bardziej intuicyjne. Jeśli na widoku kalendarza wybierzesz filtry i wyświetlasz wybraną przez siebie listę użytkowników, to przełączając się na inny widok typu raporty zobaczysz dokładnie tych samych użytkowników - filtr się nie zresetuje.


Widok Zespół 👥➡️ Dotychczasowy widok Pracownicy zmienia nazwę na Zespół.


Pozwala na:
Dużo łatwiejsze zarządzanie użytkownikami.
Szybkie wysyłanie zaproszeń.
Pokazuje status zaproszenia i daje możliwość ponownego wysłania zaproszenia do użytkownika jednym kliknięciem.
Dodatkowo, upraszcza nadawanie Ról (uprawnień).


Role i Tagi 🔶Dodawanie RólRola jest dawnym uprawnieniem. Znajdziesz je po lewej stronie. Do każdego użytkownika można przypisać właściwą rolę. Specjalnie stworzyliśmy kilka wstępnie zdefiniowanych ról, które powinny w większości przypadków pokryć założenia.

Standardowe role:

Administrator - jest to najwyższa rola jaką może uzyskać użytkownik. Pozwala zarządzać całą organizacją i ma dostęp do wszystkiego, włączając płatności.
Kierownik - Tworzy grafiki i zarządza wnioskami w swoich tagach. Taki kierownik będzie miał dostęp do pracowników, którzy mają przypisane te same tagi.
Menadżer - Tworzy grafiki pracy i zarządza wszystkimi tagami. Nie ma dostępu do ustawień organizacji lub płatności.
Pracownik - Widzi swój grafik pracy, czas pracy itp. Może składać wnioski do kierownika i menadżera.

💡 Jeśli chcesz, możesz stworzyć własne role klikając w ikonę trzech kropek.

Dodawanie Roli

Dodawanie TaguTagi zastępują dawne działy. Znajdziesz je po lewej stronie pod rolami.
✨ Tagi otrzymują teraz dodatkowe możliwości, dzięki czemu w szybki sposób możesz zdecydować czy pracownicy, którzy będą mieć przypisany odpowiedni Tag mogą odbijać się z aplikacji mobilnej, czy też mogą mieć podgląd grafików innych użytkowników z Tagu, itd. Nowością jest też możliwość przypisania wielu Tagów do jednego użytkownika. 🎉

💡 Jeśli użytkownik otrzyma różne Tagi, ich dostępy będą się sumować.

Przykład: Pracownik ma przypisane dwa tagi. Tag A nie pozwala ❌ pracownikom na odbijanie się przez aplikację mobilną + Tag B pozwala ✅ pracownikom na odbijanie się przez aplikację mobilną = Pracownik może ✅ odbijać się przez aplikację mobilną.

Dodaj/edytuj tag


Kalendarz 📆

Widok kalendarza pozwala teraz na zaplanowanie pracownikom dokładnie wszystkich szczegółów dnia.
✨ Nowością jest to, że możesz dodać wiele grafików na jeden dzień.
Dodać/sprawdzić/edytować grafik pracy.
Przypisać wniosek, sprawdzić stany wniosków i je rozpatrzyć. Jeśli zobaczysz niebieską ramkę wokół pracownika oznacza to, że ma zgłoszony wniosek, który oczekuje na rozpatrzenie. Taki dzień też będzie oznaczony niebieską ramką. Wystarczy w niego kliknąć aby zobaczyć szczegóły po prawej stronie i rozpatrzyć oczekujący wniosek.Na grafikach pracy mogą pojawić się też ikony:
Kubek z gorącym napojem - oznacza zaplanowaną w grafiku automatyczną przerwę.
Zegar - oznacza, że grafik ma zaznaczoną opcję liczenia nadgodzin przed i/lub po grafiku pracy.
Zapisana kartka - oznacza, że grafik ma przypisaną notatkę do wglądu.
Legenda zawsze jest dostępna po lewej stronie.
Wnioski 📝

Widok wniosków został w pełni przebudowany. Aktualnie zobaczysz na nim listę wszystkich wniosków jakie pojawiły się w systemie. Każdy wniosek możesz szybko rozpatrzyć po prawej stronie klikając odpowiedni przycisk (akceptuj/odrzuć).
Klikając w wybrany wniosek, system wyświetli wszystkie jego szczegóły.
Wnioski możesz pobrać lub wydrukować.
✨ Po lewej stronie możesz filtrować wnioski po wybranych typach takich jak Urlop, Dowolny, Rejestracja czasu pracy, Delegacja.
✨ Wnioski dotyczące Rejestracji czasu pracy odnoszą się do zgłoszonych/zapomnianych odbić przez pracowników.

Rodzaje wniosków


Urlop - wszystkie rodzaje urlopów, łącznie z L4.
Dowolny - Kwarantanna, Kwarantanna z Pracą Zdalną, Nadgodziny, Praca zdalna oraz wszystkie dowolne rodzaje wolnego dodane w systemie przez administratora.
Rejestracja czasu pracy - dodawanie, edycja lub usuwanie zdarzeń na wniosek.
Delegacja - wnioski o delegację.
Raporty 📝Usprawniliśmy widok raportów. Aktualnie raport obecności został połączony z raportem szczegółowym oraz raport ewidencji czasu pracy z raportem pracy (sumarycznym).

Raport obecności➡️ Poznaj szczegóły pod tym linkiem - Raport obecnościRaport ewidencji czasu pracy➡️ Poznaj szczegóły pod tym linkiem - Raport ewidencji czasu pracy

Aktualizowane na: 06/04/2023