Artykuły na: Moduły

Raport Obecności/Szczegółowy - moduł RCP

Raport obecnościZadaniem Raportu Obecności jest wyświetlanie informacji o stanie obecności pracowników, zgłaszanych przez nich statusów Start / Stop oraz dodatkowych.
Na kafelkach zobaczysz również informacje o wnioskach oraz delegacjach.

Najważniejszymi elementami Raportu Obecności są rodzaje wyświetlanych grafik.
💡 Dostępne Statusy zawsze podejrzysz po lewej stronie w sekcji Status.Cała legenda kolorów kafelków dostępna jest w systemie po lewej stronie w sekcji Status.

Zielony kafelek 🟩


Sygnalizuje, że pracownik odbił poprawnie statusy Start / Stop oraz dodatkowych. Jeżeli korzystasz z modułu Grafiki pracy, oznacza to też, że pracownik przepracował dzień zgodnie z zaplanowanym rozkładem.

Żółty kafelek 🟨


Ostrzega, że pracownik pojawił się w pracy, jednak spóźnił się lub wyszedł przedwcześnie z pracy. Takiego dnia wystąpił brak normy w stosunku do zaplanowanego grafiku pracy. Wystarczy kliknąć w kafelek, aby poznać więcej szczegółów i dokonać niezbędnych zmian (po prawej stronie).

Fioletowy kafelek 🟦


Informuje o występujących nadgodzinach tego dnia.

Szary zaokrąglony kafelek


Informuje, że w tym dniu występuje rozpatrzona nieobecność, zgłoszona przez wniosek.

Delegacja


Pokazuje się jako nazwa delegacji na dole kafelka.

Pasek na kafelku


Wyświetla skrót nazwy złożonego i rozpatrzonego wniosku.

Czerwony zaokrąglony kafelek 🔴


Oznacza nieobecność, pomimo zaplanowanego grafiku pracy na dany dzień - czyli pracownik nie odbił zdarzeń w tym dniu. Występuje wówczas nieobecność nieusprawiedliwiona.
💡 Możesz dodać zapomniane zdarzenia po kliknięciu w kafelek - szczegóły wyświetlą się po prawej stronie.

Czerwony trójkąt 🔺


Alarmuje nas, że pracownik pojawił się w pracy niezgodnie z zaplanowanym grafikiem pracy, lub odbił swoje zdarzenia nieprawidłowo. Po więcej szczegółów należy kliknąć w trójkąt. Po prawej stronie pokażą się szczegóły dnia, w których będzie też opisany alert jeśli występuje.

Wypaskowane ukośnie kafelki


Oznaczają zaplanowany ale jeszcze nieopublikowany grafik pracy na te dni.

AlertyAlert Jedno lub kilka zdarzeń nie ma pary


Występuje gdy pracownik zapomniał odbić parę do zdarzenia Start lub Stop. Możesz dodać brakujące zdarzenie po kliknięciu w trójkąt - po prawej stronie pokażą się szczegóły dnia.

Alert Nie możesz łączyć różnych typów grafiku pracy i/lub zdarzenia nie pokrywają się z grafikiem.


Świadczy o zgłoszonej więcej niż jednej parze Start / Stop w ciągu dnia, przy przypisanym grafiku normowanym. W takiej sytuacji należy zmienić grafik na nienormowany z daną ilością godzin do przepracowania w ciągu dnia. Grafik nienormowany pozwala na użycie dowolnej ilości par Start / Stop w ciągu dnia.

Alert NIEOBECNOŚĆ


Oznacza, że pracownik miał zaplanowany grafik, ale nie zgłosił Start ani Stop w ciągu dnia. Możesz dodać brakujące zdarzenie po kliknięciu w trójkąt - po prawej stronie pokażą się szczegóły dnia, kliknij + Dodaj zdarzenie.

Alert W dniu z urlopem nie mogą występować nadgodziny


Alert jest widoczny gdy w dniu kiedy zostało wybrane wolne (wniosek), czas pracy z urlopem (łącznie) daje więcej godzin niż zostało ich zaplanowanych w grafiku (norma). Przykładem jest dzień kiedy czas pracy wraz z wolnym łącznie daje 8h i 25 minut, gdzie grafik tego dnia został zaplanowany na 8h. W dni kiedy wybieramy wolne nie mogą wystąpić nadgodziny. Czas ten może wynosić maksymalnie tyle ile zaplanowano w grafiku pracy.

Edytuj Start / Stop.W widoku Raporty > Lista obecności istnieje możliwość edytowania zdarzeń. Aby edytować zdarzenie klikamy w dowolny dzień, w którym status został zgłoszony przez pracownika. Po prawej stronie pokażą się szczegóły dnia. Edycja jest bardzo prosta. Klikamy w wybraną godzinę statusu i system automatycznie nas przekierowuje do okna edycji. Dokonujemy edycji, wybieramy przycisk Zapisz.

PobierzNa górnym pasku, po kliknięciu w przycisk Pobierz, aplikacja inEwi oferuje pobranie do pliku Listy Obecności oraz Raportu szczegółowego (dwie sekcje dla tych samych rozszerzeń plików do pobrania).

EksportNa górnym pasku, po kliknięciu w przycisk Pobierz, aplikacja inEwi oferuje eksport do specjalnie przygotowanego pliku pod wybrany program kadrowo-płacowy.

Aktualizowane na: 17/01/2023