Artykuły na: Moduły

Raport Ewidencji czasu pracy/sumaryczny pracy - moduł RCP

Raport Ewidencji czasu pracy

Ustawienia wyświetlania


Klikając w ikonę koła zębatego ⚙️ na górnym pasku, włączysz Ustawienia widoku. W tym oknie włączysz lub wyłączysz kolumny jakie chcesz aby były wyświetlane na raporcie.Raport niekompletny


Jeśli pojawią się nieprawidłowości w raporcie któregoś pracownika, system podświetli cały wiersz na czerwono. Kliknij w rozwinięcie szczegółów raportu przy nazwisku aby znaleźć dzień, w którym występuje alert.Uzupełnienie nieobecności i edycja zdarzeń


Rozwiń wybranego pracownika w wybrany dzień, po prawej stronie pokażą się szczegóły.Pobierz


Na górnym pasku, kliknij w Pobierz aby zapisać lokalnie raport do pliku.
Oferowane są dwa rodzaje raportu do pobrania:
Raport Pracy
Raport Ewidencji czasu pracyEksport


Na górnym pasku, kliknij w Eksport aby wyeksportować plik do programu kadrowo-płacowego.

Aktualizowane na: 17/01/2023