Moduł Wnioski służy do oznaczania wszystkich absencji w firmie łącznie z L4 oraz oferuje możliwość zgłaszania wniosków dowolnych o własnych nazwach typu praca zdalna, wyjście prywatne, nadgodziny, wydanie sprzętu, itd. Dzięki niemu, można prowadzić w pełni elektroniczny obieg wniosków urlopowych.

Wnioski

Informacje ogólne

Informacja o wykorzystanych dniach urlopowych przez pracownika, wraz z dostępną ilością dni na dany rok, są widoczne w Przegląd wniosków, znajdującym się pod ikoną trzech kropek na górze po prawej stronie - dane limitów uzupełnia się w karcie pracownika.
Pracownik może zgłosić wniosek o urlop, następnie osoba odpowiedzialna ma możliwość jego rozpatrzenia.
Zgłaszanie urlopu możliwe jest z poziomu Web App (przeglądarka) oraz pracowniczej aplikacji mobilnej o nazwie inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy - wymagane jest do tego aktywne konto pracownika.
Administrator lub inna osoba uprawniona (kierownik, menadżer, itd.) może dodać każdy wniosek za pracownika w systemie.
✨ Niewykorzystane dni urlopowe, zależnie od ustawienia mogą automatycznie przenosić się na kolejny rok. Ustawienie to znajdziesz w Karcie pracownika > Szczegóły zatrudnienia. Pamiętaj aby w Ustawieniach organizacji (prawy górny róg pod ikoną konta) > Wnioski (prawy górny róg) włączyć opcję Zezwalaj na przeniesienie niewykorzystanych dni wolnych na kolejne lata.Zgłaszanie wniosku

Wystarczy kliknąć w przycisk Dodaj wniosek wybrać pracownika, typ wniosku, następnie typ z listy, uzupełnić wedle potrzeb resztę szczegółów oraz wybrać przełożonego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku. Po kliknięciu Zapisz przełożeni, otrzymają powiadomienie o nowym oczekującym na rozpatrzenie wniosku w systemie.
Pomiń weekendy - Włączając tę opcję, system podczas planowania wniosku w wybranym okresie, pominie wszystkie dni weekendowe nie uwzględniając ich.
Pomiń święta - Włączając tę opcję, system podczas planowania wniosku w danym okresie, pominie wszystkie dni świąteczne nie uwzględniając ich.
Wyślij wniosek do - Należy wybrać z listy, dostępną osobę, do której kierowany jest wniosek (wymagane).

Dodatkowe funkcje

Jak dodać własny typ wniosku o urlop❓
Przejdź do Ustawień aplikacji (prawy górny róg, klikając w ikonę konta), wybierz sekcję Wnioski po lewej stronie. Kliknij przycisk Dodaj pod hasłem "Typy wniosków o urlop". W nowym widoku, zdefiniuj nazwę skrót i szczegóły wniosku.Jak dodać własny typ wniosku dowolnego❓
Przejdź do Ustawień aplikacji (prawy górny róg, klikając w ikonę konta), wybierz sekcję Wnioski po lewej stronie. Kliknij przycisk Dodaj pod hasłem "Dowolne typy wniosków". W nowym widoku, zdefiniuj nazwę skrót i czy ma to być limitowany.Pobieranie/drukowanie wniosków
Zaznacz wybrany wniosek/wnioski, które chcesz pobrać/wydrukować i kliknij odpowiedni przycisk na górze po prawej stronie.

Usuwanie wniosku
Kliknij w trzy kropki po prawej stronie wniosku i wybierz polecenie Usuń.

Załączniki
Składając wniosek istnieje możliwość załączenia dodatkowego pliku, który będzie widoczny dla osoby rozpatrującej tej wniosek.
Dopuszczalne rozszerzenia plików to: .jpg, .png, .bmp, .jpeg, waga do 2MB.


Alert PRZEKROCZONO DOSTĘPNY DO WYBRANIA CZAS PRACY
Sytuacja ma miejsce gdy został wybrany rodzaj wolnego Wś - Wolne za PRACĘ w święto lub W5 - Wolne z tytułu 5-cio dniowego tygodnia pracy, gdzie pracownik nie pracował takiego dnia - brak zdarzeń Start i Stop (czasu pracy), stąd ten komunikat.
Sugerujemy usunąć ten wniosek i przypisać inny. Jeśli zamiarem było zgłoszenie wolnego za wypadające święto w sobotę, należy wybrać odpowiedni typ wniosku - WśS - Wolne za święto w sobotę.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!