W tym miejscu poznasz możliwości widoku Kalendarz.

KalendarzDodaj grafik pracy 📅
Kliknij w dzień, w którym chcesz dodać grafik pracy.
Po prawej stronie kliknij w Dodaj grafik pracy.
Wybierając grafik Normowany zdefiniuj Czas trwania normy na ten dzień od-do. Wybierając grafik Nienormowany zdefiniuj całkowitą pulę godzin do przepracowania, bez określania konkretnych ram czasowych, na dany dzień.
Wybierz kolor grafiku pracy.

Dodatkowe opcje
Grafik nadgodzinowy - Czas pracy z całego dnia będzie liczony jako nadgodziny.
Licz nadgodziny przed grafikiem - Godziny przepracowane przed planowanym rozpoczęciem pracy według grafiku, będą liczone jako nadgodziny. Przykład: Normowany grafik pracy w godzinach 8-16, pracownik odbija się o godzinie 7:00 i pracuje do 16:00, system policzy 8h czasu pracy i 1h nadgodzin.
Licz nadgodziny po grafiku - Godziny przepracowane po planowanym zakończeniu pracy według grafiku, będą liczone jako nadgodziny. Przykład: Normowany grafik pracy w godzinach 8-16, pracownik odbija się o godzinie 8:00 i pracuje do 17:00, system policzy 8h czasu pracy i 1h nadgodzin.
Dodaj przerwę automatyczną - Możesz zdefiniować Czas trwania przerwy automatycznej przysługującej pracownikowi w danym dniu. Czysto informacyjna funkcja.
Stanowisko pracy - Możesz ustawić na jakim stanowisku pracownik ma być dostępny danego dnia.
Notatka.

Kliknij Zapisz. Grafik został zaplanowany, aby go opublikować, wybierz pracowników i kliknij u góry ekranu niebieski przycisk Publikuj.

Przeciąganie Grafików Pracy - kopiowanie i przenoszenie metodą drag&drop
Kafelki z grafikiem na dany dzień mogą być przenoszone lub kopiowane za pomocą przeciągnięcia na odpowiedni dzień, w którym nie ma jeszcze grafiku. Przeciąganie może odbywać się w obrębie kalendarza jednego pracownika, ale też pomiędzy pracownikami. Aby to zrobić:
Klikamy w wybrany dzień zawierający grafik, który chcemy skopiować lub przenieść.
Przeciągamy go nad dzień, na który chcemy przenieść i upuszczamy na przycisk, który opisuje nasz cel - Przenieś lub Kopiuj.
Czynność powtarzamy, aż Kalendarz będzie zawierał pożądaną ilość grafików u wszystkich pracowników.
Zaznaczamy okienka przy imionach i nazwiskach tych pracowników, dla których chcemy opublikować grafiki pracy i klikamy Publikuj, aby potwierdzić grafiki w Kalendarzu.Dodatkowe informacje

Filtrowanie
Po lewej stronie zawsze możesz filtrować lub wyszukiwać konkretne osoby.
Dodatkowo oferujemy opcje:
Ukryj opublikowane grafiki pracy - dzięki czemu szybko wyświetlisz widok tylko z nieopublikowanymi grafikami oczekującymi na publikacje.
Ukryj pracowników bez danych - wyczyścisz listę z pracowników, którzy nie mają przypisanych żadnych danych.

Ikona "i" w kółku przy nazwisku pracownika
Oznacza, że dla tego pracownika występuje jakiś wniosek/wnioski, które jeszcze nie zostały rozpatrzone.
Po najechaniu kursorem na ikonę wyświetlą się szczegóły.Urlop 🏖️
Jeżeli Pracownik zaplanował urlop na dzień, w którym przypisano mu rozkład, wówczas w widoku grafiku pracy jednocześnie wyświetlać będzie się grafik oraz informacja urlopowa.➡️ Wniosek oczekujący na rozpatrzenie zaznaczony jest niebieską ramką wokół nazwiska pracownika oraz w dniu, w którym występuje.
Po kliknięciu w ten dzień, po prawej stronie w szczegółach, wystarczy kliknąć we wniosek w celu rozpatrzenia.Delegacja ✈️
Jeżeli pracownicy mają zaplanowaną delegację na dzień, w którym przypisano mu rozkład, wówczas w widoku grafiku pracy jednocześnie wyświetlać będzie się grafik wraz z informacją (nazwą) o delegacji.Ikony
Na grafikach mogą pojawić się też ikony:
Kubek z gorącym napojem - oznacza zaplanowaną w grafiku automatyczną przerwę.
Zegar - oznacza, że grafik ma zaznaczoną opcję liczenia nadgodzin przed i/lub po grafiku pracy.
Legenda zawsze jest dostępna po lewej stronie.Publikuj ✅
Przycisk "Publikuj" znajduje się na górnym pasku. Publikacja grafiku jest potwierdzeniem zaplanowanych wcześniej norm na każdy dzień. Dopóki grafik nie zostanie opublikowany – nie będzie widoczny dla Pracowników.
💡 Powiadomienia o opublikowanym grafiku są wysyłane tylko dla dni przyszłych.

Kreator

Kreator dostępny jest po prawej stronie górze. Pozwala on zaplanować taki sam grafik pracy, więcej niż jednemu pracownikowi jednocześnie na wybrany okres czasu (np.: cały miesiąc), za pomocą kilku kliknięć Dzięki niemu szybko dodasz grafik dla wybranych osób przykładowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Usuwanie kafelka z grafikiem pracy
Aby usunąć rozkład wystarczy kliknąć na wybrany kafelek, a następnie po prawej stronie w szczegółach dnia kliknąć ikonę trzech kropek obok grafiku (1) i wybrać polecenie Usuń (2). Operację potwierdzamy publikacją grafiku (przycisk Publikuj na górnym pasku ikon).Usuwanie wielu grafików na raz ✨ Akcje grupowe
Wybierz pracowników, którym chcesz usunąć cały, aktualnie wyświetlany grafik pracy, następnie kliknij w Akcje grupowe na górnym pasku po prawej stronie i kliknij Usuń grafiki pracy.
💡 Pamiętaj aby opublikować zmiany.✨ Akcje grupowe
Przycisk ten oferuje trzy opcje:
Usuń wszystkie nieopublikowane - Usuwa wszystkie nieopublikowane zmiany i przywraca nieodwracalnie ostatnią opublikowaną wersję grafiku pracy.
Usuń grafiki pracy - Usuwa cały, aktualnie wyświetlany grafik pracy dla wybranych pracowników.
Kopiuj grafik pracy do... - Kopiuje cały, aktualnie wyświetlany grafik pracy wybranego użytkownika do innego wskazanego.Trzy kropki - po prawej stronie na górze
Klikając w ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu, mamy do wyboru dodatkowe opcje:
Drukuj - program automatycznie wygeneruje zaplanowany grafik w formacie PDF gotowy do wydruku.
Pobierz - pobranie grafiku pracy do wybranego pliku. zapisu zaplanowanego grafiku pracy do pliku.
Eksport - wygenerowanie specjalnie przygotowane pliku do programu kadrowo-płacowego.
Ustawienia widoku - Grupuj grafiki pracy według godzin. Łączy takie same grafiki pracy w jeden dłuższy kafelek. Umila widok również w przypadku planowania wielu grafików na jeden dzień.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!