Artykuły na: Moduły

Moduł Grafiki pracy - Kalendarz

W tym miejscu poznasz możliwości widoku Kalendarz.

Kalendarz

Kalendarz możesz wyświetlić w zależności od danych jakimi chcesz zarządzać. Do wyboru masz trzy opcje:
Wszystko - Widoczne będą wszystkie Grafiki pracy + Wnioski pracowników.
Grafik pracy - Widoczne same Grafiki pracy.
Wnioski - Widoczne same Wnioski.

W zależności od tego którą sekcję wybierzesz, widok dopasuje się do wyboru i wyświetli potrzebne akcje, filtry oraz dostępne eksporty.Dodawanie grafiku pracy 📅


Kliknij w dzień, w którym chcesz dodać grafik pracy.
Po prawej stronie kliknij w Dodaj grafik pracy. 💡Możesz też kliknąć w przycisk + Grafik po najechaniu kursorem na wybrany dzień.
Wybierając grafik Normowany zdefiniuj Czas trwania normy na ten dzień od-do. Wybierając grafik Nienormowany zdefiniuj całkowitą pulę godzin do przepracowania, bez określania konkretnych ram czasowych, na dany dzień.
Wybierz kolor grafiku pracy.

Dodatkowe opcje
Przypisz domyśle stanowisko pracy pracownika/ów - Możesz ustawić na jakim stanowisku pracownik ma być dostępny danego dnia.
Grafik nadgodzinowy - Czas pracy z całego dnia będzie liczony jako nadgodziny.
Licz nadgodziny przed grafikiem - Godziny przepracowane przed planowanym rozpoczęciem pracy według grafiku, będą liczone jako nadgodziny.
Przykład: Normowany grafik pracy w godzinach 8-16, pracownik odbija się o godzinie 7:00 i pracuje do 16:00, system policzy 8h czasu pracy i 1h nadgodzin.
Licz nadgodziny po grafiku - Godziny przepracowane po planowanym zakończeniu pracy według grafiku, będą liczone jako nadgodziny.
Przykład: Normowany grafik pracy w godzinach 8-16, pracownik odbija się o godzinie 8:00 i pracuje do 17:00, system policzy 8h czasu pracy i 1h nadgodzin.
Dodaj przerwę automatyczną - Możesz zdefiniować Czas trwania przerwy automatycznej przysługującej pracownikowi w danym dniu. Czysto informacyjna funkcja. Możesz też zaznaczyć opcję Jako przerwa bezpłatna wówczas zdefiniowany jej czas trwania zostanie odliczony od czasu pracy.
Notatka.

Kliknij Zapisz. Grafik został zaplanowany, aby go opublikować, wybierz pracowników i kliknij u góry ekranu niebieski przycisk Publikuj.

Nowy sposób dodawania i edycji Grafiku PracyAby jeszcze bardziej przyśpieszyć pracę w inEwi, do każdego kafelka oznaczającego dzień pracy danego pracownika dodaliśmy skróty pozwalające na jego szybką edycję. Po najechaniu na kafelek zobaczysz cztery nowe możliwości:

+ Grafik - Otwiera okno dodawania Grafiku na dany dzień
+ Wniosek - Otwiera okno wyboru Wniosku na dany dzień
✏️ - Pozwala na edycję istniejącego już Grafiku
🗑️ - Pozwala szybko usunąć istniejący w tym dniu GrafikPrzeciąganie Grafików Pracy - kopiowanie i przenoszenie metodą drag&drop


Kafelki z grafikiem na dany dzień mogą być przenoszone lub kopiowane za pomocą przeciągnięcia na odpowiedni dzień, w którym nie ma jeszcze grafiku. Przeciąganie może odbywać się w obrębie kalendarza jednego pracownika, ale też pomiędzy pracownikami. Aby to zrobić:
Klikamy w wybrany dzień zawierający grafik, który chcemy skopiować lub przenieść.
Przeciągamy go nad dzień, na który chcemy przenieść i upuszczamy na przycisk, który opisuje nasz cel - Kopiuj lub Przenieś.
Czynność powtarzamy, aż Kalendarz będzie zawierał pożądaną ilość grafików u wszystkich pracowników.
Aby opublikować grafiki pracy, zaznaczamy pracowników przy imionach i nazwiskach i klikamy Publikuj, aby potwierdzić grafiki w Kalendarzu.Publikuj ✅Przycisk Publikuj znajduje się na górnym pasku. Publikacja grafiku jest potwierdzeniem zaplanowanych wcześniej norm na każdy dzień. Dopóki grafik nie zostanie opublikowany - nie będzie wyświetlany na raportach, wydrukach oraz nie będzie widoczny dla Pracowników

Pamiętaj o zaznaczeniu pracowników, którym chcesz opublikować grafik pracy - wówczas przycisk Publikuj stanie się aktywny.
💡 Powiadomienia o opublikowanym grafiku są wysyłane tylko dla dni przyszłych.

Dodatkowe informacjeFiltrowanie

Po lewej stronie zawsze możesz filtrować lub wyszukiwać konkretne osoby.
Dodatkowo oferujemy opcje:
Ukryj opublikowane grafiki pracy - dzięki czemu szybko wyświetlisz widok tylko z nieopublikowanymi grafikami oczekującymi na publikacje.
Ukryj zaakceptowane wnioski - dzięki czemu na pierwszy rzut oka zobaczysz tylko wnioski oczekujące na rozpatrzenie.
Ukryj pracowników bez danych - wyczyścisz listę z pracowników, którzy nie mają przypisanych żadnych danych.

Ikona i w kółku przy nazwisku pracownika

Oznacza, że dla tego pracownika występuje jakiś wniosek/wnioski, które jeszcze nie zostały rozpatrzone.Urlop 🏖️

Jeżeli Pracownik zaplanował urlop na dzień, w którym przypisano mu rozkład, wówczas w widoku grafiku pracy jednocześnie wyświetlać będzie się grafik oraz informacja urlopowa.➡️ Wniosek oczekujący na rozpatrzenie zaznaczony jest niebieską ramką z poświatą wokół nazwiska pracownika oraz w dniu, w którym występuje.
Po kliknięciu w ten dzień, po prawej stronie w szczegółach, wystarczy kliknąć we wniosek w celu rozpatrzenia.Delegacja ✈️

Jeżeli pracownicy mają zaplanowaną delegację na dzień, w którym przypisano mu rozkład, wówczas w widoku grafiku pracy jednocześnie wyświetlać będzie się grafik wraz z informacją (nazwą) o delegacji.Ikony

Na grafikach mogą pojawić się też ikony:
Kubek z gorącym napojem - oznacza zaplanowaną w grafiku automatyczną przerwę.
Zegar - oznacza, że grafik ma zaznaczoną opcję liczenia nadgodzin przed i/lub po grafiku pracy.
Zapisana kartka - oznacza, że grafik ma przypisaną notatkę do wglądu.
Legenda zawsze jest dostępna po lewej stronie.KreatorKreator dostępny jest pod przyciskiem + Dodaj. Pozwala on zaplanować taki sam grafik pracy, więcej niż jednemu pracownikowi jednocześnie na wybrany okres czasu (np.: cały miesiąc), za pomocą kilku kliknięć Dzięki niemu szybko dodasz grafik dla wybranych osób, przykładowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Usuwanie kafelka z grafikiem pracy


Metoda pierwsza:
Aby usunąć rozkład wystarczy najechać kursorem i kliknąć ikonę kosza:Metoda druga:
Po kliknięciu w dzień po prawej stronie w szczegółach wystarczy kliknąć ikonę trzech kropek obok grafiku (1) i wybrać polecenie Usuń (2).W obu przypadkach operację potwierdzamy publikacją grafiku (przycisk Publikuj na górnym pasku ikon). Pamiętaj o zaznaczeniu pracowników aby przycisk stał się dostępny.

Usuwanie wielu grafików na raz ✨ Akcje grupowe


Wybierz pracowników, którym chcesz usunąć cały, aktualnie wyświetlany grafik pracy, następnie kliknij w Akcje grupowe na górnym pasku po prawej stronie i kliknij Usuń grafiki pracy.
💡 Pamiętaj aby opublikować zmiany.✨ Akcje grupowe


Przycisk ten oferuje trzy opcje:
Usuń wszystkie nieopublikowane - Usuwa wszystkie nieopublikowane zmiany i przywraca nieodwracalnie ostatnią opublikowaną wersję grafiku pracy.
Usuń grafiki pracy - Usuwa cały, aktualnie wyświetlany grafik pracy dla wybranych pracowników.
Kopiuj grafik pracy do... - Kopiuje cały, aktualnie wyświetlany grafik pracy wybranego użytkownika do innego wskazanego.Trzy kropki - po prawej stronie na górze


Klikając w ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu, mamy do wyboru dodatkowe opcje:
Drukuj - program automatycznie wygeneruje zaplanowany grafik w formacie PDF gotowy do wydruku.
Pobierz grafiki - pobranie grafiku pracy do wybranego pliku.
Pobierz urlopy - pobieranie wniosków do pliku.
Ustawienia widoku - Grupuj grafiki pracy według godzin. Łączy takie same grafiki pracy w jeden dłuższy kafelek. Umila widok również w przypadku planowania wielu grafików na jeden dzień.

Aktualizowane na: 08/01/2024