Artykuły na: Pierwsze kroki

Zgłaszanie zdarzeń (statusy)

W systemie inEwi użytkownik ma możliwość zgłaszania zdarzeń (statusów) w celu zgłoszenia swojej obecności oraz określenia czym aktualnie się zajmuje.
Zgłaszać można zdarzenia główne jakimi są Start i Stop oraz zdefiniowane przez administratora statusy pracy dodatkowe o dowolnych nazwach przykładowo:
Przerwa (start), Przerwa (stop),
Wyjście prywatne (start), Wyjście prywatne (stop),
Zlecenie A (start), Zlecenie A (stop),
Projekt A (start), Projekt A (stop).

Więcej informacji na temat definiowania statusów pracy dodatkowych znajdziesz w tym artykule: Jak dodać nowy status (np.: Przerwa/Projekt/itp)?

Zgłaszanie zdarzeńZasady ogólne


Każdy dzień należy rozpocząć zgłaszając zdarzenie główne jakim jest Start. Zakończenie dnia musi zostać oznaczone statusem Stop.
Użytkownik ma możliwość zgłaszania więcej niż jednej pary Start i Stop w ciągu dnia - nie dotyczy pojedynczego grafiku normowanego.
W obrębie zdarzeń głównych, użytkownik ma możliwość zgłoszenia dowolnej ilości par statusów pracy dodatkowych, przyjmując zasadę, że każdy rozpoczęty dodatkowy status pracy musi zostać zakończony przed rozpoczęciem kolejnego.
Statusy główne nie mogą być zagnieżdżane.
Statusy dodatkowe nie mogą zagnieżdżać się w innych statusach dodatkowych.
Maksymalny czas trwania statusów głównych to 23h.

Przykłady:✅ Poprawnie zgłoszone zdarzenia główne w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Start
Godzina 16:00 - Stop

✅ Poprawnie zgłoszone zdarzenia główne w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Start
Godzina 12:00 - Stop
Godzina 12:00 - Start
Godzina 16:00 - Stop

❌ Błędnie zgłoszone zdarzenia główne w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Start
Godzina 10:00 - Start
Godzina 14:00 - Stop
Godzina 16:00 - Stop

Statusy pracy dodatkowe mogą być zgłaszane wyłącznie w obrębie zdarzeń głównych!

✅ Poprawnie zgłoszone zdarzenia główne wraz z dodatkowymi statusami pracy w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Start
Godzina 12:00 - Przerwa (start)
Godzina 12:30 - Przerwa (stop)
Godzina 16:00 - Stop

✅ Poprawnie zgłoszone zdarzenia główne wraz z dodatkowymi statusami pracy w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Start
Godzina 12:00 - Przerwa (start)
Godzina 12:30 - Przerwa (stop)
Godzina 13:00 - Wyjście służbowe (start)
Godzina 15:00 - Wyjście służbowe (stop)
Godzina 16:00 - Stop

❌ Błędnie zgłoszone zdarzenia główne wraz z dodatkowymi statusami pracy w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Start
Godzina 12:00 - Stop
Godzina 15:30 - Przerwa (start)
Godzina 16:00 - Przerwa (stop)

❌ Błędnie zgłoszone zdarzenia główne wraz z dodatkowymi statusami pracy w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Start
Godzina 12:00 - Wyjście służbowe (start)
Godzina 13:00 - Przerwa (start)
Godzina 13:30 - Przerwa (stop)
Godzina 15:30 - Wyjście służbowe (stop)
Godzina 16:00 - Stop

📊 Raporty


Dane wyświetlane na raportach, nie biorą pod uwagę oraz nie wyświetlają zdarzeń zgłoszonych w złej kolejności. Sprawdzając sam raport można nie zauważyć niektórych odbić. Wszystkie zgłoszone statusy zawsze będą widoczne w widoku RCP > Zdarzenia na górnym pasku.
Alerty "czerwonego trójkąta" opisaliśmy w raporcie obecności.

Aktualizowane na: 17/01/2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!