Artykuły na: Pierwsze kroki

Instrukcja korzystania z inEwi dla użytkowników (pracowników)

Instrukcja korzystania z inEwi przez pracownikówKażdy użytkownik, posiadający przypisany adres e-mail do swojej karty, otrzymuje możliwość zalogowania się do aplikacji webowej i mobilnej (w zależności od przypisanej Roli/Tagu).

W pierwszej kolejności, po przypisaniu adresu mailowego do karty użytkownika, użytkownik otrzyma maila z zaproszeniem do korzystania z systemu. Mail jest ważny przez 7 dni od wysłania.
System wysyła go automatycznie po zapisaniu karty. Na widoku Zespół w kolumnie Status sprawdzisz czy zaproszenie wygasło/czeka na akceptację lub wyślesz ponownie jeśli wygasło.
W otrzymanym mailu, pracownik kliknie w podany link (token), sprawdzi swoje dane i zdefiniuje hasło do własnego konta.

Od tej pory użytkownik logując się przez stronę https://inEwi.pl/ otrzymuje dostęp do swojego konta, gdzie w standardzie (w zależności od Roli/Tagu) może:
Zgłosić status Start / Stop / Dodatkowy - za pomocą przycisku Zegara RCP w prawym górnym rogu,Sprawdzić swój grafik pracy - na widoku Kalendarz na górnym pasku,
Złożyć wniosek,
Sprawdzić swój raport - widok Raporty na górnym pasku.

Logując się przez aplikację mobilną o nazwie inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy użytkownik może:
Zgłosić status Start / Stop / Dodatkowy,
Sprawdzić swój grafik pracy,
Złożyć wniosek,
Wyświetlić swój kod QR,
Sprawdzić pozostałą, niewykorzystaną ilość dni urlopowych,
Otrzymać powiadomienia mobilne (Push) o nowym przypisanym grafiku pracy oraz rozpatrzonym wniosku.

Zgłaszanie statusu za pomocą karty z kodem QR.Odbijanie zdarzeń za pomocą kodu QR

Każdy użytkownik może otrzymać od administratora unikalny kod QR, dzięki któremu może odbijać swoje zdarzenia lokalnie na zainstalowanym urządzeniu przez administratora, ze stale uruchomioną aplikacją inEwi RCP - Rejestrator Czasu Pracy w ogólnodostępnym miejscu w siedzibie.
Użytkownik podchodząc do urządzenia z kodem QR, ma za zadanie, zbliżyć swoją kartę do kamery, aż do wyświetlenia szczegółowych informacji na wyświetlaczu i/lub otrzymania sygnału dźwiękowego.
Przez pierwsze 4 sekundy (czas możliwy do zdefiniowania w ustawieniach aplikacji ⚙), aplikacja wyświetla informacje jaki status zamierza zgłosić do systemu, po czym następuje jego przesłanie.
Jeśli użytkownik chce zgłosić inny status niż ten, który został sugerowany przez aplikację, należy w ciągu standardowo 4 sekund, kliknąć w wyświetlacz i wybrać odpowiedni kafelek z nazwą statusu jaki chce zgłosić.

⚠ Kod QR jest jedyną metodą odbijania się przez użytkowników, bez przypisanego adresu mailowego.

Zgłaszanie wniosku.Użytkownik może zgłosić wniosek o urlop lub dowolny (zdefiniowany dodatkowo przez administratora), przez przeglądarkę na komputerze/smartphonie lub bezpośrednio z poziomu pracowniczej aplikacji mobilnej inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy.

Zgłaszanie wniosku przez przeglądarkę (PC/Smartphone):

Logujemy się do aplikacji przez stronę https://inEwi.pl/,
Klikamy w moduł Wnioski na górnym pasku,
Klikamy w przycisk Dodaj wniosek na górnym pasku po prawej stronie. Uzupełniamy wniosek zgodnie z potrzebami typu, rodzaj wniosku, zakres dni, notatka (opcjonalnie), itd.Wniosek można dodać również z poziomu widoku Kalendarz klikając w wybrany dzień.

Zgłaszanie wniosku przez aplikację mobilną:

Uruchamiamy aplikację na urządzeniu mobilnym,
Scrollujemy ekran w dół, aż do sekcji Wnioski Urlopowe,
Klikamy Dodaj nowy wniosek,
Wybieramy rodzaj wniosku,
Następnie uzupełniamy szczegóły.

Aktualizowane na: 17/01/2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!