Artykuły na: Pierwsze kroki

Instrukcja korzystania z inEwi dla użytkowników (pracowników)

Instrukcja korzystania z inEwi przez pracownikówJako pracownik pamiętaj aby nie zakładać samemu konta w inEwi. Czekaj na zaproszenie mailowe od swojego pracodawcy.

Każdy użytkownik, posiadający przypisany adres e-mail do swojej karty, otrzymuje możliwość zalogowania się do aplikacji webowej i mobilnej (w zależności od przypisanej Roli/Tagu).

Po przypisaniu adresu mailowego do karty użytkownika przez administratora, otrzymasz maila z zaproszeniem do korzystania z systemu. Mail jest ważny przez 7 dni od wysłania.
System wysyła zaproszenie automatycznie. Kliknij w link z zaproszenia, sprawdź swoje dane i zdefiniuj hasło do własnego konta.

Hasło musi składać się z minimum 8 znaków, w tym zawierać dużą literę, cyfrę i znak specjalny.

Od tej pory możesz logować się przez stronę https://inEwi.pl/. Otrzymasz dostęp do swojego konta, gdzie w standardzie (w zależności od Roli/Tagu) możesz:
Zgłosić status Start / Stop / Dodatkowy - za pomocą przycisku Zegara RCP w prawym górnym rogu,Sprawdzić swój grafik pracy - na widoku Kalendarz na górnym pasku,
Złożyć wniosek - widok Kalendarz oraz Wnioski,
Sprawdzić swój raport - widok Raporty na górnym pasku.

Logując się przez aplikację mobilną o nazwie inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy możesz:
Zgłosić status Start / Stop / Dodatkowy,
Sprawdzić swój grafik pracy,
Złożyć wniosek,
Wyświetlić swój kod QR, a następnie zbliżyć go do rejestratora w firmie,
Sprawdzić pozostałą, niewykorzystaną ilość dni urlopowych,
Otrzymać powiadomienia mobilne (Push) o nowym przypisanym grafiku pracy oraz rozpatrzonym wniosku.
💡 Opcje mogą się różnić w zależności od wykupionego planu przez pracodawcę.

Zgłaszanie statusu za pomocą karty z kodem QR.Odbijanie karty QR

Zgłoś się do osoby zarządzającej inEwi w Twojej firmie i poproś o kartę QR, dzięki której możesz odbijać swoje zdarzenia lokalnie na zainstalowanym urządzeniu przez administratora, ze stale uruchomioną aplikacją inEwi RCP - Rejestrator Czasu Pracy w ogólnodostępnym miejscu w siedzibie.
Wystarczy, że zbliżysz swoją kartę do kamery tableta/smartphona pełniącego rolę czytnika w firmie, aż do wyświetlenia szczegółowych informacji na wyświetlaczu. Jeśli dźwięki są włączone usłyszysz też sygnał dźwiękowy.
Standardowo przez pierwsze 4 sekundy (czas możliwy do zdefiniowania w ustawieniach aplikacji ⚙ przez administratora), aplikacja wyświetla informacje jaki status zamierza zgłosić do systemu, po czym następuje jego przesłanie.
Jeśli chcesz zgłosić inny status niż ten, który został sugerowany przez aplikację, kliknij w ekran i wybierz odpowiedni status z listy, który zamierzasz w danej chwili zgłosić.

⚠ Karta QR jest jedyną metodą odbijania się przez użytkowników, bez przypisanego adresu mailowego.

Zgłaszanie wniosku.Przez przeglądarkę z dowolnego urządzenia możesz zgłosić wnioski takie jak:
Urlop - Wszystkie wnioski urlopowe, które usprawiedliwiają Twoją nieobecność,
Dowolny - Wnioski dodatkowe, przykładowo takie jak praca zdalna, prośba o pracę w nadgodzinach, wydanie nowego sprzętu, itd.,
Delegacja - Wnioski dotyczące wyjazdów służbowych,
Rejestracja czasu pracy - Wnioski dotyczące dodania zapomnianej godziny odbicia, edycji, usunięcia błędnie odbitych godzin pracy,
💡 Z poziomu pracowniczej aplikacji mobilnej inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy na tą chwilę można zgłaszać tylko wnioski urlopowe.

Zgłaszanie wniosku przez przeglądarkę (PC/Smartphone):

Zaloguj się do aplikacji przez stronę https://inEwi.pl/,
Kliknij w moduł Wnioski na górnym pasku,
Kliknij w przycisk Dodaj wniosek na górnym pasku po prawej stronie. Wybierz rodzaj wniosku, następnie przejdź dalej.
Na tym ekranie możesz wybrać jedną z trzech akcji
Nowy - Dodasz nowy wniosek do systemu, przykładowo będzie to Uw - Urlop wypoczynkowy,
Edytuj - Możesz zgłosić wniosek o edycję już wcześniej wysłanego innego wniosku - do wyboru z listy,
Usuń - Jest to wniosek o usunięcie wcześniej wysłanego innego wniosku - do wyboru z listy,
Wybierz typ wniosku z dostępnej listy,
Uzupełnij wniosek zgodnie z potrzebami,
Wyślij wniosek do - Wybierz osobę, która będzie mogła rozpatrzyć Twój wniosek,
Zapisz i czekaj na rozpatrzenie przez osobę decyzyjną.Wniosek można dodać również z poziomu widoku Kalendarz klikając w wybrany dzień.

Zgłaszanie wniosku przez aplikację mobilną:

Uruchom aplikację o nazwie inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy na smartphonie,
Zjedź na dół, aż do sekcji Wnioski Urlopowe,
Kliknij Dodaj nowy wniosek,
Wybierz rodzaj wniosku,
Następnie uzupełnij szczegóły,
Wyślij.

Raporty

Przechodząc do widoku Raporty zobaczysz swoje przepracowane godziny i inne zgłoszone dane w systemie.

Kalendarz

Na tym widoku sprawdzisz swój grafik pracy.
Przy swoim nazwisku zobaczysz też limity wykorzystanych dni wolnych przez ilość dostępnych w danym roku, o ile zostały one zdefiniowane przez administratora.

Aktualizowane na: 19/04/2023