Artykuły na: Pierwsze kroki

Instrukcja korzystania z inEwi dla kierowników/administratorów

Instrukcja korzystania z inEwi przez kierowników/administratorówKażdy użytkownik, po zalogowaniu się do systemu ma możliwość podglądu i edycji danych w wyznaczonym Tagu przez administratora (w zależności od nadanych Ról).

Dodawanie grafikuPo przejściu do widoku Kalendarz (na górnym pasku), wystarczy kliknąć w wybrany dzień i zdefiniować odpowiedni grafik po prawej stronie. Po zapisaniu grafiku jest on zaplanowany i nadal można bez obaw dokonywać w nim poprawek. Ostatnim krokiem jest publikacja grafiku poprzez przyciśnięcie przycisku Publikuj. Jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem zaplanowanego grafiku i zapisaniem go. Po wykonaniu tej czynności pracownik otrzyma powiadomienie o nowym grafiku.Akceptacja wnioskówNależy przejść do widoku Wnioski (na górnym pasku), następnie kliknąć wybrany wniosek urlopowy i zaakceptować bądź odrzucić taki wniosek. O statusie rozpatrzenia pracownik zostanie poinformowany.Edytowanie zdarzeń (Start / Stop / dodatkowych)Najprostszym sposobem na edycję godzin jest graficzny Raport obecności.
Wystarczy kliknąć w odpowiedni kafelek danego dnia przy pracowniku i poprawić zdarzenia po prawej stronie w szczegółach dnia.Nieobecność


W sytuacji kiedy pracownik zapomniał zgłosić zdarzenia Start i Stop w ciągu dnia, a system oznaczył tą datę jako Nieobecność, istnieje możliwość dodania zdarzeń ręcznie. Aby dodać zdarzenie wystarczy przejść do widoku Raporty > Lista obecności kliknąć na wybrany dzień i po prawej stronie w szczegółach dnia wybrać + Dodaj zdarzenie.

Aktualizowane na: 28/03/2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!