Instrukcja korzystania z inEwi przez kierowników/administratorów

Każdy użytkownik, po zalogowaniu się do systemu ma możliwość podglądu i edycji danych w wyznaczonym Tagu przez administratora (w zależności od nadanych Ról).

Dodawanie grafiku

Po przejściu do widoku Kalendarz (na górnym pasku), wystarczy kliknąć w wybrany dzień i zdefiniować odpowiedni grafik po prawej stronie. Po zapisaniu grafiku jest on zaplanowany i nadal można bez obaw dokonywać w nim poprawek. Ostatnim krokiem jest publikacja grafiku poprzez przyciśnięcie przycisku "Opublikuj". Jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem zaplanowanego grafiku i zapisaniem go. Po tej czynności pracownik otrzyma powiadomienie.Akceptacja wniosków

Należy przejść do widoku Wnioski na górnym pasku, następnie kliknąć na wybrany wniosek urlopowy i zaakceptować, bądź odrzucić taki wniosek. O statusie rozpatrzenia pracownik zostanie poinformowany.Edytowanie zdarzeń (Start / Stop / dodatkowych)

Najprostszym sposobem na edycję godzin jest graficzny Raport obecności.
Wystarczy kliknąć w odpowiedni kafelek danego dnia przy pracowniku i poprawić zdarzenia.Nieobecność
W sytuacji kiedy pracownik zapomniał zgłosić zdarzenia Start i Stop w ciągu dnia, a system oznaczył tą datę jako "Nieobecność", istnieje możliwość dodania zdarzeń ręcznie. Aby dodać zdarzenie wystarczy w Raporcie obecności kliknąć na wybrany dzień i po prawej stronie Dodaj zdarzenie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!