Artykuły na: Pierwsze kroki

Tagi (wcześniej Działy)

Dodanie Tagu w inEwi pozwala na ustalenie struktury w firmie. Za jego pomocą możesz oznaczyć pracownika działem, do którego należy, ale też dodać mu etykiety innych podgrup, do których możesz go przypisać w ramach Twojej organizacji, np. pracownik danego oddziału, pracownik o danej formie zatrudnienia, były pracownik itd.

TagiAby poznać zakres możliwości każdego z istniejących tagów:

Przejdź do zakładki Zespół.
Na panelu po lewej stronie odnajdź sekcję TAGI.
Z menu ukrytego pod trzema kropkami wybierz opcję Zarządzaj.
Kliknij na ten tag, którego szczegóły chcesz poznać.

Definiowanie własnych tagów


Główny administrator konta w inEwi (oraz osoby, które otrzymały takie uprawnienie) mogą definiować własne tagi. Aby to zrobić:

Przejdź do zakładki Zespół.
Na panelu po lewej stronie odnajdź sekcję Tagi.
Z menu ukrytego pod trzema kropkami wybierz opcję Zarządzaj.
Kliknij przycisk Dodaj.
Nazwij oraz uzupełnij opis (opcjonalnie) nowego tagu. Możesz wybrać też kolor etykiety, którym oznaczeni zostaną pracownicy posiadający ten tag.
Z listy wybierz uprawnienia, które chcesz przypisać tworzonemu tagowi. Przesuń suwak przy wybranym uprawnieniu tak, żeby zmienił kolor na niebieski - będzie to oznaczało, że osoba, która otrzyma ten tag będzie miała dostęp do wybranej funkcjonalności w inEwi.
Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Przypisanie lub zmiana tagu wobec pojedynczego pracownika:


Po stworzeniu nowego tagu można przypisać go pracownikowi. Aby to zrobić:

Przejdź do widoku Zespół.
Kliknij na wybranego pracownika.
W zakładce Profil znajdź sekcję Tagi i wybierz z listy adekwatny tag.
Jeśli na liście nie znajdujesz właściwego tagu, z tego poziomu możesz dodać nowy, klikając link Zarządzaj.
Kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie lub zmiana tagu wielu pracownikom jednocześnie:


W nowej wersji inEwi możesz dodawać i zmieniać tagi wielu pracownikom na raz. Aby dodać ten sam tag więcej niż jednej osobie:

Przejdź do widoku Zespół.
Zaznacz kratki po lewej od nazwisk tych pracowników, którym chcesz przypisać lub zmienić tag.
Z menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu głównego ekranu wybierz Akcje grupowe.
Z listy dostępnych akcji grupowych wybierz opcję Ustaw/Wyczyść tag i wybierz adekwatny tag z listy.
Jeśli chcesz zastąpić istniejące tagi wybranych pracowników, zaznacz opcję Nadpisz istniejące ustawienia tagów.
Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga! Uprawnienia możemy przypisać włącznie użytkownikowi inEwi, który posiada przypisany adres e-mail w systemie.

Tag informacyjny


Używany wyłącznie do celów sortowania i grupowania. Widoczny tylko dla Menadżerów i Administratorów.
Nie oferuje żadnych dodatkowych ustawień. Pozwala m.in. na szybkie sortowanie pracowników na wszystkich listach, przykładowo po rodzajach umowy - UoP/B2B/itd.

Praktyczne zastosowanie tagów


Dzięki odpowiedniemu połączeniu nadawania tagów i ról można odtworzyć strukturę ról w firmie. Poznaj tych kilka praktycznych przykładów, aby lepiej zrozumieć, jak to zrobić:

Żeby wskazać przełożonego konkretnego działu, należy nadać mu jednocześnie rolę Kierownika i tag/tagi działu/działów, którymi ma zarządzać.

Przykład: Kasia Kowalska jest kierownikiem działu Marketing. Chciałbym, żeby ustalała grafiki i akceptowała wnioski urlopowe dla tego działu. Tworzę tag “Marketing” i przypisuję go wszystkim pracownikom tego działu - również Kasi. Następnie nadaję Kasi rolę Kierownik. Kasia może zarządzać wnioskami, ale tylko pracowników, którzy należą do działu (mają tag) “Marketing”.

Jeśli struktura Twojej firmy jest bardziej skomplikowana, tagami możesz oznaczać również inne grupy, np. pracowników konkretnego oddziału stacjonarnego.

Przykład: Jan Nowak jest kierownikiem sklepu przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Chciałabym, żeby ustalał grafik tylko dla pracowników tego sklepu. Tworzę tag “Warszawa, ul. Marszałkowska” i przypisuję go wszystkim pracownikom tego sklepu - również Janowi. Następnie nadaję Janowi rolę Kierownika. Jan może zarządzać wnioskami, ale tylko pracowników, który pracują przy ul. Marszałkowskiej.

Jednemu użytkownikowi można przypisać więcej niż jeden tag, dlatego kierownik może zarządzać więcej niż jednym działem lub sklepem.

Przykład: Jan Nowak został kierownikiem kolejnych sklepów w Warszawie - teraz poza sklepem przy ul. Marszałkowskiej zarządza sklepami na ul. Kruczej i ul. Żurawiej. Chcę, żeby mógł tworzyć grafiki pracy dla pracowników wszystkich tych oddziałów, dlatego przypisuję Janowi nowe tagi “Warszawa, ul. Krucza” i “Warszawa, ul. Żurawia”. Ponieważ Jan miał już wcześniej rolę Kierownika, od teraz może ustalać grafiki, dla wszystkich trzech sklepów.

Tagom można przypisać uprawnienia związane z metodami zgłaszania czasu pracy, co oznacza, że całym działom lub pracownikom danego sklepu możesz dać lub odebrać dostęp do danych metod oraz rozszerzyć lub zawęzić podgląd informacji o innych osobach w dziale. Do wyboru są liczne opcje:

Zezwalaj na zgłaszanie zdarzeń przez aplikację inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy
Zezwalaj na zgłaszanie zdarzeń za pomocą kart QR przez aplikację inEwi RCP - Rejestrator Czasu Pracy
Zezwalaj na zgłaszanie zdarzeń za pomocą Trybu Kiosk
Zezwalaj na zgłaszanie zdarzeń w przeglądarce
Wyłącz ograniczenia lokalizacji przy rejestracji czasu pracy
Ogranicz dostęp do danych (Jak daleko wstecz użytkownik będzie widział dane)
Pokaż na Kalendarzu wszystkie informacje o współpracownikach z tagów
Pokaż na Kalendarzu wszystkie informacje o współpracownikach z całej firmy

Przykład: Pracownicy sklepu przy ulicy Żurawiej mogą pracować jedynie stacjonarnie w salonie firmowym, w salonie nie ma jednak czytnika kart QR. Chcę, żeby pracownicy mogli raportować początek, koniec i inne zdarzenia w pracy za pomocą aplikacji inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy dopiero po przyjściu do salonu. W szczegółowych ustawieniach tagu zaznaczam:

Zezwalaj na zgłaszanie zdarzeń przez aplikację inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy

i wyłączam:

Zezwalaj na zgłaszanie zdarzeń za pomocą kart QR przez aplikację inEwi RCP - Rejestrator Czasu Pracy
Zezwalaj na zgłaszanie zdarzeń za pomocą Trybu Kiosk
Zezwalaj na zgłaszanie zdarzeń w przeglądarce
Wyłącz ograniczenia lokalizacji przy rejestracji czasu pracy

Jednocześnie upewniam się, że w zakładce Rejestracja Czasu Pracy -> Lokalizacje dodałam wcześniej lokalizację sklepu przy ulicy Żurawiej.

Czasem zdarza się, że konkretny pracownik, chociaż należy do danego działu (ma określony dany tag), potrzebuje wyjątkowych uprawnień. W inEwi istnieje możliwość, żeby mu je indywidualnie nadać. Należy wtedy przejść do karty wskazanego pracownika i w sekcji Zaawansowane wyłączyć opcję Przejmij z tagów, a następnie ustawić właściwe uprawnienia.

Przykład: Poza pracownikami biurowymi w mojej firmie pracują też kierowcy. Na poziomie organizacji ustawiłem opcję “Ogranicz tylko do dozwolonej lokalizacji”, co powoduje, że kierowcy nie mogą odbijać czasu pracy poza biurem, co mi nie pasuje. Dlatego na koncie każdego kierowcy, który ma prawo zgłaszać zdarzenia poza ustawionymi lokalizacjami, przechodzę do zakładki “Szczegóły zaawansowane” i odznaczam kratki “Przejmij z tagów”, a następnie jako aktywne włączam:

Zezwalaj na zgłaszanie zdarzeń za pomocą kart QR przez aplikację inEwi RCP - Rejestrator Czasu Pracy
Wyłącz ograniczenia lokalizacji przy rejestracji czasu pracy

Od teraz kierowcy mogą zgłaszać czas pracy poza wskazanymi lokalizacjami.

Aktualizowane na: 17/01/2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!