Artykuły na: Funkcjonalności

Role (wcześniej Uprawnienia)

Role w aplikacji inEwi są jedną z kluczowych funkcjonalności. Pozwalają one przede wszystkim na zdefiniowanie z jakich funkcji aplikacji mogą korzystać inni użytkownicy.

RoleAplikacja inEwi domyślnie posiada zdefiniowane kilka typów ról:

Administrator - zarządza całą organizacją, ma nieograniczony dostęp do inEwi i zarządza płatnościami.
Manager - zarządza wszystkimi pracownikami, ustala grafiki i wnioski dla całej firmy, ale nie ma dostępu do ustawień organizacji ani płatności.
Kierownik - zarządza pracownikami tylko w ramach tagu, który został mu przypisany (czytaj więcej o Tagach, ustala grafiki i akceptuje wnioski dla swoich tagów, nie ma dostępu do ustawień organizacji ani płatności.
Pracownik - ma wgląd do swoich grafików, może wnioskować o urlopy, delegacje lub dodanie zdarzeń.

Aby poznać zakres możliwości każdej z domyślnych ról:

Przejdź do widoku Zespół.
Na panelu po lewej stronie odnajdź sekcję Role.
Z menu ukrytego pod trzema kropkami wybierz opcję Zarządzaj.
Kliknij na tę rolę, której zakres uprawnień chcesz poznać.

Definiowanie własnych ról


Jeśli ustalone podstawowe role nie pozwalają na oddanie struktury Twojej firmy, główny administrator konta w inEwi (oraz osoby, które otrzymały takie uprawnienie) mogą definiować własne, inne niż domyślne role. Aby to zrobić:

Przejdź do widoku Zespół.
Na panelu po lewej stronie odnajdź sekcję Role.
Z menu ukrytego pod trzema kropkami wybierz opcję Zarządzaj.
Kliknij przycisk Dodaj lub skopiuj istniejącą rolę, wybierając opcję Duplikuj ukrytą w menu z trzema kropkami przy istniejącej już roli.
Nazwij oraz uzupełnij opis (opcjonalnie) nowej roli. Możesz wybrać też kolor etykiety, którym oznaczeni zostaną pracownicy posiadający tę rolę.
Z listy wybierz uprawnienia, które chcesz przypisać tworzonej roli. Przesuń suwak przy wybranym uprawnieniu tak, żeby zmienił kolor na niebieski - będzie to oznaczało, że osoba, która otrzyma tę rolę otrzyma dostęp do wybranej funkcjonalności w inEwi.
Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Możesz kopiować role, a następnie edytować je według własnych potrzeb. Wystarczy, że wejdziesz w zarządzanie rolami (trzy kropki) i przy roli, którą chcesz skopiować, wybierzesz opcję Duplikuj.

Co zrobić, jeśli podstawowe role to za mało:Jeśli do struktury Twojej firmy nie pasuje taki sztywny podział ról, możesz dodać własne, unikalne role, którym przypiszesz zestaw takich uprawnień, jakiego potrzebujesz. Możesz wybierać z całej długiej listy uprawnień:

Dostęp do ustawień organizacji
Dostęp do zarządzania rolami
Dostęp do planu i płatności
Dostęp do inEwi RCP - Rejestrator Czasu Pracy
Dostęp do trybu KIOSK poprzez stronę internetową
Zarządzanie pracownikami
Zarządzanie rejestracją czasu pracy
Zarządzanie grafikami pracy
Zarządzanie wnioskami

Przykład: Chcę stworzyć rolę Księgowej, która ma zarządzać wszystkimi pracownikami poza Zarządem i nie ma mieć dostępu do ustawień organizacji i płatności. Dodaję więc własną rolę o nazwie “Księgowa” i zaznaczam jej uprawnienia:
Dostęp do inEwi RCP - Rejestrator Czasu Pracy
Dostęp do trybu KIOSK poprzez stronę internetową
Zarządzanie pracownikami
Zarządzanie rejestracją czasu pracy
Zarządzanie grafikami pracy
Zarządzanie wnioskami

Następnie osobie, która otrzymała taką rolę, przypisuję tagi działów - wszystkich poza Zarządem.

Przypisanie lub zmiana roli wobec pojedynczego pracownika:


Po stworzeniu nowej roli należy przypisać ją pracownikowi. Aby to zrobić:

Przejdź do widoku Zespół.
Kliknij na wybranego pracownika.
Wybierz z listy adekwatną rolę.
Jeśli na liście nie znajdujesz właściwego zestawu uprawnień, z tego poziomu możesz dodać nową rolę, klikając link Zarządzaj.
Kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie lub zmiana roli wielu pracownikom jednocześnie:


W nowej wersji inEwi możesz dodawać i zmieniać uprawnienia wielu pracownikom na raz. Aby dodać tę samą rolę więcej niż jednej osobie:

Przejdź do widoku Zespół.
Zaznacz kratki po lewej od nazwisk tych pracowników, którym chcesz przypisać lub zmienić rolę.
Z menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu głównego ekranu wybierz Akcje grupowe.
Z listy dostępnych akcji grupowych wybierz opcję Ustaw rolę i wybierz adekwatną rolę z listy.
Jeśli chcesz zastąpić istniejące role wybranych pracowników, zaznacz opcję Nadpisz istniejące ustawienia roli.
Kliknij przycisk Zapisz.

💡 Po przypisaniu roli z uprawnieniami do zarządzania pamiętaj aby przypisać również odpowiedni Tag, w którym znajdują się pracownicy, aby taka osoba mogła nimi zarządzać.

Przydatne linki:
➡️ Tagi (wcześniej Działy)
➡️ Jak nadawać uprawnienia? Tagi i Role

Uwaga! Uprawnienia możemy przypisać włącznie użytkownikowi inEwi, który posiada przypisany adres e-mail w systemie.

⚠ Uwaga! Uprawnienie head-admina konta (założyciela), jest uprawnieniem nadrzędnym nad wszystkimi pozostałymi i nie można go zmienić lub odebrać.

Aktualizowane na: 18/01/2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!