Artykuły na: Funkcjonalności

Alerty Kodeksu Pracy - Odpoczynek dobowy i tygodniowy

W inEwi możesz włączyć alerty Kodeksu Pracy wyświetlane na Kalendarzu przy zaplanowanym grafiku pracy.

Alerty Kodeksu PracyAktualnie obsługujemy alerty dla normowanego czasu pracy oraz pełnego etatu.
Informujemy o naruszeniu tygodniowej i dobowej przerwy:
Przekroczona liczba godzin na dobę (8h),
Brak 11h przerwy pomiędzy dobami pracowniczymi,
Przekroczona liczba godzin na tydzień (40h),
Brak 35h odpoczynku tygodniowego.

Aby włączyć alerty przejdź do Ustawień organizacji (ikona konta w aplikacji) > sekcja Grafik pracy.Odpoczynek dobowy i tygodniowyZgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Nie dotyczy to:
• pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
• przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
(Art. 132 Kodeksu pracy)

Dodatkowo pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego 11 godzin odpoczynku dobowego. Nie dotyczy on przypadków jak przy odpoczynku dobowym oraz sytuacji zmiany godziny rozpoczęcia pracy poprzez przejście na inną zmianę. W takich przypadkach odpoczynek tygodniowy może być mniejszy, ale nie krótszy niż 24 godziny. Co do zasady odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek ten może przypaść w innym dniu.
(Art. 133 Kodeksu pracy)

Przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, a przez dobę – 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Okres rozliczeniowy może trwać od 1 do 12 miesięcy i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.
(Art. 128 Kodeksu pracy)

W związku z taką definicją tygodnia pracy i istnieniem obowiązku zapewnienia pracownikowi co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym powstaje problem organizacji czasu pracy w okresach rozliczeniowych, w których pierwszym dniem jest niedziela.

Przykład:
Pracownik pracujący od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-14:00, zaczyna pracę po 30 godzinach nieprzerwanego odpoczynku. Składa się na to 24 godziny w niedzielę oraz 6 godzin w poniedziałek do momentu rozpoczęcia pracy. Taki tydzień kończy się w sobotę o północy co daje 34 godziny nieprzerwanego odpoczynku, 10 godzin od 14:00 w piątek oraz 24 godziny w sobotę. Zapewnia to pracownikowi 30 godzin odpoczynku na początku i 34 godziny na końcu tygodnia, co daje łącznie 64 godziny nieprzerwanego odpoczynku, ale zgodnie z definicją tygodnia pracy nie obejmuje on jednorazowo nieprzerwanych 35 godzin odpoczynku. Ta sytuacja powtarzać się będzie każdego tygodnia tego okresu rozliczeniowego.
Należy jednak uznać, że przy takim rozkładzie pracy zostanie udzielony wymagany prawem odpoczynek, obejmujący co najmniej 35 godzin. Przyjmujemy bowiem łączny czas z początku i końca tygodnia. W konsekwencji będzie miał 64 godziny odpoczynku.

Taki sposób postępowania jest powszechną praktyką i należy uznać, że ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji, ponieważ trudno przypuszczać, aby jego celem była inna interpretacja. Podobne stanowisko w tej sprawie prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy.

W przypadku odmiennej interpretacji konieczne byłoby zaplanowanie, aby pracownik przez wszystkie poniedziałki przypadające po niedzieli, która jest pierwszym dniem okresu rozliczeniowego, przychodził do pracy np. na godz. 11.00 i pracował do godz. 19.00 (wówczas miałby zapewnione 35 godzin tygodniowego odpoczynku na początku tygodnia, tj. 24 godziny w niedzielę i 11 godzin w poniedziałek), albo przychodził przez cały tydzień na godz. 5.00 i pracował do godz. 13.00 (wówczas miałby zapewnione 35 godzin odpoczynku tygodniowego na koniec pierwszego tygodnia okresu rozliczeniowego, tj. od godz. 13.00 w piątek do godz. 24.00 w sobotę). Prowadziłoby to do absurdalnych sytuacji, które nie byłyby korzystne ani dla pracodawcy, ani dla pracownika.
Źródło:
kadry.infor.pl - Czy pracownikom trzeba zapewnić 35-godzinny odpoczynek tygodniowy, jeżeli pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest niedziela

Przydatne linki:

PIP - Planowanie czasu pracy

mpips.gov.pl - Odpoczynek dobowy i tygodniowy

prawo.sejm.gov.pl - Kodeks Pracy PDF

Aktualizowane na: 28/03/2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!