Artykuły na: Funkcjonalności

Automatyczne planowanie grafików (AI)

Automatyczny Grafik AI to nowoczesne narzędzie, które odmienia sposób, w jaki organizacje układają grafiki pracy. Jego głównym zadaniem jest tworzenie optymalnych grafików, które maksymalnie wykorzystują potencjał firmy. Dzięki sztucznej inteligencji, narzędzie to potrafi skuteczniej niż człowiek dopasować grafik do specyfiki firmy, biorąc pod uwagę takie aspekty jak wielkość czy branża. Na tej podstawie tworzy grafik, który idealnie spełnia oczekiwania pracodawcy. Dodatkowo, system uwzględnia godziny, w których pracownicy są dostępni do pracy, co ułatwia proces tworzenia grafików. W skrócie, dzięki Automatycznemu Grafikowi AI, planowanie czasu pracy staje się bardziej precyzyjne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb zespołu i całej organizacji.


Informacje ogólne.


Generowanie grafików możliwe jest na 2 sposoby:
Ręczne - poprzez kliknięcie przycisku Wygeneruj grafik na ekranie kalendarza.Generuje to grafiki na okres aktualnie widoczny na kalendarzu, zawsze dla wszystkich pracowników niezależnie od ich aktualnego zaznaczenia, ponieważ tylko w ten sposób można poprawnie wyliczać i spełniać warunki wymaganych obłożeń. W odpowiedzi na żądanie generowania, system zwróci komunikat z informacja ile grafików i dla ilu pracowników zostało wygenerowanych.

Automatycznie - codziennie o godzinie 0:30 UTC (inEwi), 12:30 UTC (Unrubble) odbywa się regenerowanie grafików na kolejny okres.
Okres ten wyznaczany jest na kolejnych 5 tygodni od wyszukanego ostatniego tygodnia w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, dla którego liczba pracowników posiadających opublikowany okres przekracza 75% wszystkich. Jeśli nie zostanie znaleziony tydzień według powyższych zasad wybierany jest tydzień aktualny. Jeśli po wygenerowaniu grafików na dany okres nie nastąpi żadna zmiana, nie będzie on podlegał ponownemu generowaniu w kolejnym dniu.
Przez zmianę rozumiemy następujące czynności:
Związane z grafikami:
dodawanie,
edycja,
usunięcie,
publikacja,
usunięcie wszystkich nieopublikowanych,
kopiowanie,
przenoszenie.
Związane z wnioskami:
tworzenie/import,
edycja,
usuwanie, odrzucanie.

Na ekranie kalendarza przy ikonie błyskawicy pojawiać się zawsze będzie informacja czy występują jakieś zmiany, a jeśli tak to kiedy odbędzie się kolejne generowanie.Dodatkowe informacje.


Grafiki AI zawsze generowane są dla wszystkich aktywnych (nie zdezaktywowanych) pracowników firmy w momencie generowania,
Grafiki dodane przez użytkowników, zarówno opublikowane jak i nieopublikowane, nie są nadpisywane przez grafiki AI,
Wymagane obłożenia dla poszczególnych grafików wyliczane są na podstawie statystyk z ostatnich 13 miesięcy,
Generowanie bazuje na grupowaniu pracowników na podstawie ich roli, domyślnego stanowiska oraz tagów,
Podczas generowania pod uwagę brane są zgłoszone dostępności pracowników, tak aby spróbować wypełnić obłożenia najpierw z pełnym uwzględnieniem próśb pracowników,
Akcja Usuń wszystkie nieopublikowane grafiki oznacza usuwanie wszystkich grafików nieopublikowanych oraz AI,
Każda modyfikacja grafiku AI tworzy zwykły draft i kasuje AI,
Każdy grafik AI posiada niebieską ramkę.


Jak to działa?


Technologia wykorzystuje wcześniej opublikowane grafiki pracy dla pracowników i na ich podstawie generuje kolejne na nowe okresy, uwzględniając zależności takie jak:
Grupowanie po przypisanej roli użytkownika,
Grupowanie po przypisanych tagach użytkowników,
Przypisane stanowiska pracy w kartach pracowników,
Uzupełnioną dostępność do pracy przez pracowników.


Dołączanie do beta-testów


Przejdź do Ustawienia organizacji (ikona konta w prawym górnym rogu aplikacji webowej) następnie w sekcji po lewej kliknij Zaawansowane i po prawej Dołącz do listy oczekujących.
Otrzymasz powiadomienie mailowe, gdy wszystko będzie gotowe na Twoim koncie.Pierwsza konfiguracja (dostępna dopiero po otrzymaniu maila z aktywacją funkcjonalności)


W Ustawieniach organizacji (ikona konta w prawym górnym rogu aplikacji webowej) przejdź do sekcji Grafik pracy. Włącz Automatyczne planowanie grafików pracy.

Aktualizowane na: 28/06/2024