Artykuły na: Funkcjonalności

Nadgodziny. Jak to działa?

System inEwi umożliwia kontrolę nad nadgodzinami przepracowanymi przez pracowników. Poniżej dowiesz się wszystkiego na ten temat.

NadgodzinyNadgodziny to czas przepracowany przez pracownika ponad ustaloną normę (grafik pracy).
Normą dla pracownika jest zaplanowany i opublikowany grafik pracy.

Pamiętaj, do liczenia nadgodzin wymagane są aktywne moduły RCP + Grafiki pracy

Grafik pracy


Aby system mógł uwzględnić nadgodziny, już na etapie planowania grafiku pracy należy zdecydować w jakich okolicznościach chcemy je liczyć.
System umożliwia włączenie opcji:
Licz nadgodziny przed grafikiem - tylko grafik normowany
Licz nadgodziny po grafiku - grafik normowany oraz nienormowanyJak to działa?


Licz nadgodziny przed grafikiem - Godziny przepracowane przed planowanym rozpoczęciem pracy według grafiku normowanego, będą liczone jako nadgodziny.
Przykład: Normowany grafik pracy w godzinach 8:00-16:00, pracownik odbija się o godzinie 7:00 i pracuje do 16:00, system policzy 8h czasu pracy i 1h nadgodzin.

Licz nadgodziny po grafiku - Godziny przepracowane po planowanym zakończeniu pracy według grafiku normowanego lub nienormowanego, będą liczone jako nadgodziny.
Przykład: Normowany grafik pracy w godzinach 8:00-16:00, pracownik odbija się o godzinie 8:00 i pracuje do 17:00, system policzy 8h czasu pracy i 1h nadgodzin.

Włączone obie opcje:
Normowany grafik pracy w godzinach 8:00-16:00, pracownik odbija się o godzinie 7:00 i pracuje do 17:00, system policzy 8h czasu pracy i 2h nadgodzin.
Nienormowany grafik pracy ustawiony na 8:00h do przepracowania, pracownik odbija się o godzinie 7:00 i pracuje do 17:00, system policzy 8h czasu pracy i 2h nadgodzin.

Gdzie znajdę informacje o nadgodzinach?


Nadgodziny wyświetlane są:
Na widoku Raporty > Lista obecności - fioletowy kafelek informuje o występujących nadgodzinach tego dnia. Po kliknięciu w taki dzień po prawej stronie zobaczysz wszystkie szczegóły.
Na widoku Raporty > Ewidencja czasu pracy - sekcja Sumy czasów, kolumna Nadgodziny.

Raport obecności - nadgodziny

Czas po którym będą naliczane nadgodziny


inEwi pozwala na zdefiniowanie w minutach, po jakim przepracowanym czasie (ponad grafik pracy), system potraktuje ten dodatkowy czas jako nadgodzinowy.
Ustawienie to zostało opisane w tym artykule: Czas po którym będą naliczane nadgodziny

Wybieranie nadgodzin - Wnioski


Nadgodziny dostępne są do wybrania za pomocą wniosków:
Wn - Wolne za nadgodziny
Dn - Wypłata nadgodzin
Działania obu tych wniosków opisaliśmy w tym artykule: Wniosek Dn - Wypłata nadgodzin oraz Wn - wolne za nadgodziny

Okres rozliczeniowy


W ciągu całego okresu rozliczeniowego, który definiujemy w Ustawienia organizacji > sekcja po lewej Rejestracja czasu pracy > Okres rozliczeniowy > Nadgodziny, system pozwala na wybór/wypłatę nadgodzin za pomocą wniosków oraz oferuje też w standardzie automatyczny bilans nadgodzin.
Więcej informacji w tym artykule: Okres rozliczeniowy

UWAGA: nie ma możliwości przeniesienia nadgodzin z poprzedniego roku na kolejny.

Automatyczny bilans


Nadgodziny zostaną automatycznie wykorzystane do uzupełnienia braków normy wynikających z grafiku pracy w okresie rozliczeniowym.
W standardzie opcja ta jest włączona, jeśli chcesz ją wyłączyć, przejdź kolejno do Ustawienia organizacji > sekcja po lewej Automatyzacja > Automatyczny bilans nadgodzin.

Aktualizowane na: 13/04/2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!