Artykuły na: Ustawienia

Okres rozliczeniowy

Aplikacja inEwi umożliwia wybór okresu rozliczeniowego spośród zdefiniowanych okresów.

Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy dotyczy tylko nadgodzin i możliwości ich odbioru w wybranym czasie.
System automatycznie w połączeniu z zaplanowanym grafikiem (wymagany moduł Grafik pracy) będzie bilansować nadgodziny z brakami normy w okresie rozliczeniowym.

Częstotliwość


Do wyboru:
Co tydzień
Co 2 tygodnie
Co miesiąc
Wybrany okres będzie dostępny na praktycznie każdym widoku po lewej stronie jako filtrowanie wyświetlanych danych:Okres rozliczeniowy nadgodzin - Wymagany moduł Grafik pracy


Do wyboru:
Co tydzień
Co 2 tygodnie
Co miesiąc
Co 2 miesiące
Co 3 miesiące
Co 4 miesiące
Co 6 miesięcy
Co 12 miesięcy
Wybrany okres pozwoli systemowi na bilansowanie nadgodzin z występującymi brakami normy w czasie pracy pracownika.
Wybrany okres będzie również dostępny na praktycznie każdym widoku po lewej stronie jako filtrowanie wyświetlanych danych:Jako pierwszy dzień nowego okresu rozliczeniowego w aplikacji inEwi przyjmujemy zawsze dzień 1 Stycznia.

Domyślnie okres rozliczeniowy ustawiony jest na 1 miesiąc. Aby zmienić okres rozliczeniowy przejdź do Ustawień organizacji (ikona konta w aplikacji), sekcja po lewej Rejestracja czasu pracy. W tym miejscu znajdziesz ustawienia okresu rozliczeniowego.

UWAGA: nie ma możliwości przeniesienia nadgodzin z poprzedniego roku na kolejny.

Aktualizowane na: 18/01/2023