Artykuły na: Ustawienia

Jak usunąć konto?

inEwi to świetne rozwiązanie dla wielu typów firm, jednak co możesz zrobić, jeśli zdecydujesz się zrezygnować?

Przestań logować się na swoje konto 💨Pierwszym możliwym krokiem jest po prostu zaprzestanie logowania się na swoje konto. Przechowywane dane będą dostępne, jeśli zdecydujesz się na powrót. Po zakończeniu 14-dniowego okresu testowego aplikacja automatycznie przełączy się w tryb darmowy dla maksymalnie 2 użytkowników (administrator + pracownik) - nie pobieramy żadnych opłat 👌

Usuwanie konta ❌


Poniżej dowiesz się jak można trwale i bezpowrotnie usunąć całe konto wraz z jego zawartością.

Aby usunąć konto przejdź kolejno:

Ustawienia organizacji (ikona konta w aplikacji)
Zaawansowane
Usuń organizację (całkowite usunięcie konta!)Wybierz z listy powód dlaczego chcesz usunąć konto.
Wpisz hasło konta.
Kliknij Usuń.
Potwierdź usunięcie konta.

Po tej operacji Twoje konto zostanie całkowicie usunięte wraz ze wszystkimi danymi, bez jakiejkolwiek możliwości jego przywrócenia, nawet odpłatnie.

Aktualizowane na: 18/01/2023