Artykuły na: Ustawienia

Praca zdalna okazjonalna - Wniosek

Przepisy nowelizacji kodeksu pracy z 1 grudnia 2022 wchodzą w życie 7 kwietnia 2023. Wprowadzają m.in. okazjonalną pracę zdalną. To rozwiązanie, które sprawi, że pracownik będzie mógł wziąć home office na żądanie.

Praca zdalnaStandardowo w systemie znajdziesz typ dowolny wniosku o nazwie PZ - Praca zdalna. Jest to typowy wniosek informacyjny, że w danym dniu pracownik pracuje zdalnie.

Praca zdalna okazjonalnaStandardowo system nie ma na liście dostępnego takiego wniosku. Możesz go jednak bez przeszkód dodać.

Jak dodać nowy wniosek do systemu inEwi?

Przejdź kolejno:
Ustawienia organizacji (ikona konta)
Sekcja Wnioski po lewej stronie
Zjedź niżej aż do sekcji Dowolny wniosek
Kliknij w przycisk Dodaj na wysokości Dowolne typy wniosków
Zdefiniuj Nazwę oraz Skrót
Włącz opcję Jest limitowany?
Zapisz.

Jak przypisać limit?

Po dodaniu wniosku, bezpośrednio w kartach pracowników na widoku Zespół możesz definiować limit dni urlopowych dla każdego limitowanego wniosku.
W tym celu przejdź kolejno:
Zespół na górnym pasku
Kliknij w wybranego pracownika
W karcie pracownika, kliknij po lewej w Limity wniosków
Zjedź niżej aż do sekcji Limity wniosków dowolnych
Zdefiniuj limit 24 dni na rok.

Pamiętaj aby każdemu pracownikowi osobno przypisać odpowiedni limit dni w karcie.

Jeśli nie przypiszesz limitów w kartach, wniosek ten będzie nielimitowany.

Aktualizowane na: 12/04/2023