Artykuły na: Ustawienia

Przyciąganie zdarzeń oraz interwały

Aplikacja inEwi umożliwia zastosowanie automatycznego wyrównywania czasu pracy odbitego przez pracownika. Pozwala to wyeliminowanie tzw. „minutek” z czasu pracy.

Przyciąganie zdarzeńOpcja dostępna jest w Ustawieniach organizacji (ikona konta w aplikacji) > sekcja Automatyzacja po lewej stronie.
Włączenie opcji w sekcji Przyciąganie zdarzeń uaktywni dodatkowe opcje do wyboru.W samym systemie po ustawieniu wybranych czasów przyciągania, wyświetlamy przykłady ich działania w godzinach.

Do poprawnego działania przyciągania godzin do grafiku, niezbędny jest przypisany i opublikowany grafik na każdy taki dzień.

Przyciąganie działa tylko dla zdarzeń przyszłych, tzn. nie edytujemy danych wstecz.

Grafik pracy zawierający włączone opcje Licz nadgodziny przed grafikiem oraz Licz nadgodziny po grafiku pozwala na sumowanie dodatkowego czasu ponad normę. Taki czas może być zaokrąglany właśnie za pomocą automatyzacji przyciągania zdarzeń.

Przykład:
Ustawienia przyciągania w automatyzacji:
Planowana godzina rozpoczęcia w grafiku pracy > Maksymalne przesunięcie = 15 min.
Planowana godzina zakończenia w grafiku pracy > Maksymalne przesunięcie = 15 min.Mając opublikowany grafik 10:00-18:00 z zaznaczonymi opcjami Licz nadgodziny przed grafikiem oraz Licz nadgodziny po grafiku po odbiciu pracownika:
Start - 9:46, zdarzenie zostanie przyciągnięte do 10:00
Stop - 18:05, zdarzenie zostanie przyciągnięte do 18:00.

Jeśli zdarzenia nie zostały przyciągnięte w sposób jak wyżej, musiało dojść jednej z tych sytuacji:
Przed odbiciem Start i Stop przez pracownika, ustawienia przyciągania były inne lub wyłączone.
Pracownik miał przypisany inny grafik pracy niż 10:00-18:00, do którego przyciągnięcie nie mogło się odnieść (np.: 8:00-16:00) i dopiero po odbiciu zdarzeń przez pracownika, nastąpiła edycja grafiku pracy na 10:00-18:00 wraz z ponowną publikacją.

⬆️ W sytuacji kiedy pracownik miał przypisany grafik pracy przykładowo 8:00-16:00, dokonał odbić Start 9:46 oraz Stop 18:05, następnie grafik został zmieniony/nadpisany na 10-18, magnesy nie zadziałają.

Dostępne opcje:


Planowana godzina rozpoczęcia w grafiku pracy - Pozwala na przyciągnięcie odbitej godziny Start przez pracownika do zaplanowanej godziny początku w grafiku.Planowana godzina zakończenia w grafiku pracy - Pozwala na przyciągnięcie odbitej godziny Stop przez pracownika do zaplanowanej godziny końca w grafiku.Interwały przyciągania czasu odbitych zdarzeń - Pozwala na przyciąganie odbitych godzin przez pracownika do ustawionego interwału (cały dzień, niezależnie od ustawionego grafiku pracy).System oferuje ustawienie czasów dla opcji:
Maksymalne przesunięcie - dotyczy zdarzenia Start i Stop przy wyborze opcji przyciągania do grafiku pracy.

Przyciągaj czas co - dotyczy zdarzenia Start i Stop przy wyborze interwału.

Ustaw tolerancję/przesunięcie na połowę wybranej wartości - dotyczy wybranego czasu powyżej i dzieli go na pół oraz ustawia tą połowę czasu na poniższe tolerancje - wyłącz tą opcję aby ustawić własne tolerancje poniżej. Przykład: Ustawiona opcja Maksymalne przesunięcie / Przyciągaj czas co na 30 min da nam automatycznie 15 min (połowę) na Tolerancja spóźnienia / Tolerancja wcześniejszego wyjścia.

Tolerancja spóźnienia - dotyczy zdarzenia Start na korzyść pracownika.

Tolerancja wcześniejszego wyjścia - dotyczy zdarzenia Stop na korzyść pracownika.

Włączenie przyciągania nie działa dla zdarzeń:
Odbitych przed włączeniem ustawienia przyciągania,
Dodanych ręcznie do systemu.

Jak działa interwał (trzecia opcja)?


➡️ Interwał 30 min dzieli każdą godzinę w ciągu dnia na 2 interwały, czyli 8:00-8:30 pierwszy interwał, 8:30-9:00 drugi interwał, itd.

➡️ Interwał dla zdarzenia Start zaokrągla odbite zdarzenie w przód do najbliższego końca interwału.
Przykład: Odbity Start 8:07 zostanie przyciągnięty do 8:30.

➡️ Interwał dla zdarzenia Stop zaokrągla odbite zdarzenie w tył do najbliższego początku interwału.
Przykład: Odbity Stop 9:07 zostanie przyciągnięty do 9:00.

💡 Przykłady działania przyciągania, system wyświetli zawsze po wyborze odpowiednich czasów w ustawieniach.

Dodatkowo dla zobrazowania przykład poniżej:
✨ Interwał 30 minutowy wraz z ustawioną Tolerancja spóźnienia oraz Tolerancja wcześniejszego wyjścia na 15min.Przyciąganie działa tylko dla zdarzeń przyszłych, tzn. nie edytujemy danych wstecz.

Aktualizowane na: 25/01/2023