Aplikacja inEwi umożliwia zastosowanie automatycznego wyrównywania czasu pracy odbitego przez pracownika. Pozwala to wyeliminowanie tzw. „minutek” z czasu pracy.

Przyciąganie zdarzeń

Opcja dostępna jest w Ustawieniach organizacji (ikona konta w prawym górnym rogu) > sekcja Automatyzacja po lewej stronie.
Włączenie opcji w sekcji Przyciąganie zdarzeń uaktywni dodatkowe opcje do wyboru.Dostępne opcje:
Planowana godzina rozpoczęcia w grafiku pracy - Pozwala na przyciągnięcie odbitej godziny Start przez pracownika do zaplanowanej godziny początku w grafiku.Planowana godzina zakończenia w grafiku pracy - Pozwala na przyciągnięcie odbitej godziny Stop przez pracownika do zaplanowanej godziny końca w grafiku.Interwały przyciągania czasu odbitych zdarzeń - Pozwala na przyciąganie odbitych godzin przez pracownika do ustawionego interwału (cały dzień, niezależnie od ustawionego grafiku pracy).Jak działa interwał (trzecia opcja)?
➡️ Interwał 30min dzieli każdą godzinę w ciągu dnia na 2 interwały, czyli 8:00-8:30 pierwszy interwał, 8:30-9:00 drugi interwał, itd.
➡️ Interwał dla zdarzenia Start zaokrągla odbite zdarzenie w przód do najbliższego końca interwału.
➡️ Interwał dla zdarzenia Stop zaokrągla odbite zdarzenie w tył do najbliższego początku interwału.

System oferuje ustawienie czasów dla opcji:
Maksymalne przesunięcie - dotyczy zdarzenia Start i Stop przy wyborze opcji przyciągania do grafiku pracy.
Przyciągaj czas co - dotyczy zdarzenia Start i Stop przy wyborze interwału.
Ustaw tolerancję/przesunięcie na połowę wybranej wartości - dotyczy wybranego czasu powyżej i dzieli go na pół oraz ustawia tą połowę czasu na poniższe tolerancje - wyłącz tą opcję aby ustawić własne tolerancje poniżej.
Tolerancja spóźnienia - dotyczy zdarzenia Start na korzyść pracownika.
Tolerancja wcześniejszego wyjścia - dotyczy zdarzenia Stop na korzyść pracownika.

💡 Przykłady działania przyciągania, system wyświetli po wyborze odpowiednich czasów w ustawieniach.

Dodatkowo dla zobrazowania przykład poniżej:
✨ Interwał 30 minutowy wraz z ustawioną tolerancją spóźnienia oraz wcześniejszego wyjścia na 15min.

Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!