Artykuły na: Funkcjonalności

Jak nadawać uprawnienia? Tagi i Role

Przypisywanie uprawnień to bardzo ważny element tworzenia i administrowania konta inEwi. Dzięki niemu administrator utrzymuje kontrolę nad tym, do jakich danych i funkcjonalności mają dostęp poszczególni pracownicy. Aby skutecznie nadawać dostęp, należy zrozumieć funkcje Tagów i Ról. Przyjrzyjmy się im dokładniej, analizując kilka popularnych przykładów.

Uwaga! Nadawanie dostępów adekwatnych do struktury Twojej firmy może wymagać większego przemyślenia, szczególnie jeśli reprezentujesz dużą organizację. Warto jednak zainwestować czas w poprawne wykorzystanie Tagów i Ról, bo pozwoli ono na swobodne nadawanie uprawnień w przyszłości.

Czym są Tagi i Role?TagiTagi służą do oddania struktury Twojej organizacji. Jeśli Twoja firma dzieli się na działy albo ma punkty stacjonarne, skorzystaj z tej funkcji. Osoby, które będą miały przypisany ten sam tag, będą należały do tej samej grupy, np.:

żeby wskazać wszystkich pracowników działu Księgowości, można nadać im tag Księgowość
żeby oznaczyć wszystkich pracowników sklepu przy ul. Kruczej, można nadać im tag Krucza
żeby oznaczyć wszystkich pracowników pracujących zdalnie, można nadać im tag Zdalna
żeby oznaczyć wszystkich pracowników pracujących na umowę o pracę, można nadać im tag informacyjny UoP
żeby oznaczyć wszystkich pracowników pracujących na B2B, można nadać im tag informacyjny B2B

Tagi możesz podglądać, edytować i używać jako filtry z poziomu panelu po lewej stronie w zakładce Zespół. Możesz też dodawać i usuwać je zbiorczo za pomocą Akcji grupowych. Zobacz praktyczne przykłady i czytaj więcej o zarządzaniu tagami.

RoleRole to sposób na przypisanie poziomu dostępu do danych na koncie inaczej uprawnienia. W inEwi istnieją 4 podstawowe role:

Administrator - to osoba, która zarządza całą organizacją i ma dostęp do wszystkiego, włączając płatności - uważaj, nadając tę rolę, ponieważ taka osoba ma nieograniczone możliwości w inEwi
Menadżer - może tworzyć grafiki pracy, akceptować wnioski i zarządza wszystkimi tagami. W przeciwieństwie do Administratora nie ma jednak dostępu do ustawień organizacji i płatności. Ma dostęp do wszystkich pracowników i zarządza też wszystkimi Tagami tak jak Administrator niezależnie od przypisanych Tagów do samego siebie.
Kierownik - również może tworzyć grafiki i zarządza wnioskami, ale tylko dla pracowników z tego samego Tagu.
Pracownik - to osoba, która zobaczy swój grafik pracy, czas pracy i złoży wniosek. W celu dokonania jakichkolwiek zmian, musi składać wnioski do Managera, Kierownika i/lub Administratora.

Role możesz podglądać, edytować i używać jako filtry z poziomu panelu po lewej stronie w zakładce Zespół. Możesz też dodawać i usuwać je zbiorczo za pomocą Akcji grupowych. Zobacz praktyczne przykłady i czytaj więcej więcej na temat zarządzania rolami.

Jak wskazywać kierowników działów:Zwróć szczególną uwagę na rolę Kierownika - to osoba, która jest przełożonym konkretnego działu/działów lub sklepu/sklepów. Ta funkcja służy do dania pracownikowi wysokich dostępów, ale tylko w kontekście pewnej grupy użytkowników oznaczonych konkretnym tagiem. Aby kierownik mógł akceptować wnioski, czy układać grafiki dla konkretnych pracowników musi mieć przypisany ten sam tag, co jego podwładni i nadaną rolę Kierownika.

Aktualizowane na: 19/04/2023