Artykuły na: Funkcjonalności

Zamiana grafiku - Wniosek

System pozwala pracownikom na składanie wniosków o zamianę grafików.

Jak to działa?


Pracownik A składa wniosek o zamianę grafiku do innego wybranego Pracownika B. Gdy Pracownik B wyrazi zgodę na taką zamianę, wniosek otrzymuje przełożony, który podejmuje ostateczną decyzję, czy akceptuje zamianę grafiku dla tych pracowników, czy nie.

Ustawienia organizacji


Aby włączyć funkcjonalność, przejdź do Ustawień organizacji > sekcja po lewej stronie Wnioski > Zezwalaj na zgłaszanie wniosków o grafik.Składanie wniosku


Przejdź do widoku Wnioski, kliknij + Dodaj wniosek > wybierz Zamiana grafikuNastępnie:
Wybierz dzień, w którym chcesz dokonać zamiany grafiku,
Wybierz osobę, z którą chcesz się zamienić - pole Zamień z,
Opcjonalnie uzupełnij powód dlaczego składasz ten wniosek,
Wybierz przełożonego, który podejmie ostateczną decyzję.Ważne informacjeZamiana grafiku może być dokonana jedynie między pracownikami, którzy widzą wzajemnie swoje grafiki pracy (tag z opcją pokazywania szczegółów na kalendarzu).
Zamian mogą dokonać tylko pracownicy posiadający aktywne konto w inEwi (przypisany adres mailowy i zaakceptowane zaproszenie).
Jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony na czas (czyli do dnia, którego zamiana dotyczy), system automatycznie go usunie.
Przełożony otrzyma wniosek do rozpatrzenia tylko wtedy, kiedy obie strony (pracownicy) wyrażą zgodę na taką zamianę.

Aktualizowane na: 30/08/2023