Artykuły na: Funkcjonalności

Licz czas pracy bez grafiku jako

inEwi pozwala na zdefiniowanie w Ustawieniach organizacji jak aplikacja ma traktować czas pracy bez grafiku.

Licz czas pracy bez grafiku jako


Wymagany moduł Grafik pracy



Funkcjonalność dostępna jest w Ustawieniach organizacji (ikona konta w aplikacji) w sekcji Rejestracja czasu pracy.
Do wyboru są 4 opcje:

Czas pracy – gdy pracownik odbije swoje zdarzenia w dniu kiedy grafik pracy nie jest przypisany, system wliczy taki czas pracy do puli godzin czasu pracy.
Nadgodziny - gdy pracownik odbije swoje zdarzenia w dniu kiedy grafik pracy nie jest przypisany, system wliczy taki czas pracy bez grafiku do puli godzin z nadgodzinami.
Licz osobno – gdy pracownik odbije swoje zdarzenia w dniu kiedy grafik pracy nie jest przypisany, wówczas system taki czas pracy policzy i umieści w osobnej kolumnie widocznej w raportach.
Nie licz – gdy pracownik odbije swoje zdarzenia w dniu kiedy grafik pracy nie jest przypisany, taki czas pracy zostanie zignorowany i nie będzie nigdzie uwzględniany.

Aktualizowane na: 18/01/2023