W aplikacji inEwi możesz ustawić, od której godziny system ma wykazać w raportach godziny nocne.

Godziny nocne

inEwi pozwala na zdefiniowanie dowolnej godziny, od której rozpocznie liczenie godzin nocnych. Zdefiniuj też ich czas trwania: minimalnie 1h, maksymalnie 24h.
Funkcjonalność ta, pozwala na późniejszą analizę sumy tych godzin.

Opcja ta dostępna jest w Ustawieniach organizacji (prawy górny róg) w sekcji po lewej Rejestracja czasu pracy.Godziny nocne są widoczne w raportach aplikacji w osobnej kolumnie o nazwie "Czas nocny".

Kolumna "Czas pracy" w raportach, zawiera już wliczone godziny nocne.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!