Artykuły na: Funkcjonalności

Godziny nocne

W aplikacji inEwi możesz ustawić, od której godziny system ma wykazać w raportach godziny nocne.

Godziny nocneinEwi pozwala na zdefiniowanie dowolnej godziny, od której rozpocznie liczenie godzin nocnych. Zdefiniuj też ich czas trwania: minimalnie 1 minuta, maksymalnie 24h.
Funkcjonalność ta, pozwala na późniejszą analizę sumy tych godzin.

Opcja ta dostępna jest w Ustawieniach organizacji (ikona konta w aplikacji) w sekcji po lewej Rejestracja czasu pracy.Godziny nocne są widoczne w raportach aplikacji w osobnej kolumnie o nazwie Czas nocny.

Kolumna Czas pracy w raportach, zawiera już wliczone godziny nocne.

Aktualizowane na: 18/01/2023