Aplikacja inEwi umożliwia eksport danych do programu Sage Symfonia.

Instrukcja integracji

Akronimy

⚠ Na potrzeby poprawnego przypisania danych w obu aplikacjach, należy uzupełnić w inEwi ID pracownika (unikalne identyfikatory) stworzone przez Sage Symfonia wszystkim pracownikom.
Akronimy przypisane do pracowników należy uzyskać z systemu Sage Symfonia.

Import pracowników do inEwi

Oprogramowanie inEwi posiada funkcjonalność dedykowanego importu pracowników z oprogramowania Sage Symfonia. Najpewniejszą metodą wiązania ze sobą poszczególnych pracowników z obu systemów jest unikalny identyfikator pracownika generowany przez program Sage. Zaimportowany identyfikator figuruje w systemie inEwi jako ID pracownika. Jest widoczny na liście pracowników. Można go zmienić podczas edycji pracownika > sekcja Szczegóły zatrudnienia > pole ID pracownika.

W przypadku aktualizacji listy pracowników (zatrudnienie nowej osoby/zmiana danych obecnej) należy:
Wprowadzić takiego pracownika do programu Sage Symfonia,
Wyeksportować ponownie całą listę pracowników z programu Sage Symfonia,
Zaimportować listę pracowników do inEwi,
Dzięki powiązaniu unikalnym kluczem, istniejące dane zostaną odświeżone (np. zmiana nazwiska), a brakujące uzupełnione.

Generowanie unikalnych identyfikatorów

W programie Sage Symfonia przejdź kolejno:
Funkcja > Ustawienia > Komunikacja > Export XML > Zaznaczamy „GUID” oraz ”Generuj GUID-y jednoznacznie identyfikujące dane kadrowe”.Eksport listy pracowników z programu Sage Symfonia

Import listy pracowników do inEwiImport zdarzeń do programu Sage Symfonia

Oprogramowanie Sage Symfonia umożliwia import następujących zdarzeń.
Poniżej lista wraz z odpowiednikiem zdarzenia w systemie inEwi:

Delegacja - delegacja
Urlop macierzyński – urlop macierzyński (Um)
Choroba – zwolnienie lekarskie (L4)
Opieka nad dzieckiem – opieka nad dzieckiem (Op)
Urlop wypoczynkowy – urlop wypoczynkowy (Uw)
Urlop wypoczynkowy na żądanie – urlop wypoczynkowy na żądanie (Uwż)
Urlop rodzicielski – urlop wychowawczy (W)
Urlop okolicznościowy – urlop okolicznościowy (Uok)
Urlop bezpłatny – urlop bezpłatny (Ub)
Rozliczenie bilansu nadgodzin – nie obsługiwane
Nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona – całodzienna nieobecność
Spóźnienie – obsługiwane przez pozycję 14.
Praca poza harmonogramem – nadliczbowy czas pracy
Nieobecność nieusprawiedliwiona godzinowa – spóźnienie i wcześniejsze wyjście/brak normy

Rejestracja czasu pracy
a. Spóźnienia
b. Praca poza rozkładem (czas nadliczbowy)
c. Nieobecność nieusprawiedliwiona godzinowa (brak normy)
Grafiki
a. Nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona
Urlopy
a. Urlop macierzyński
b. Urlop wypoczynkowy
c. Urlop wypoczynkowy na żądanie
d. Urlop rodzicielski
e. Urlop okolicznościowy
f. Urlop bezpłatny
Delegacje
a. Informacje o delegacji

Eksport zdarzeń z systemu inEwi

Eksport wykonuje się bezpośrednio z Raportu obecności. Standardowo system eksportuje okres, który jest wyświetlany na widoku. Jeśli chcesz, możesz go zmienić po lewej stronie. Dodatkowo jeśli chcesz możesz użyć filtrowania aby przygotować listę pracowników, dla których masz zamiar wykonać eksport danych. Sam eksport możliwy jest po kliknięciu w przycisk Eksport po wybraniu polecenia Do Sage Symfonia.

Raport obecności

Import zdarzeń do Sage Symfonia

Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!