Artykuły na: Integracje

Integracja aplikacji inEwi z programem R2Płatnik

Aplikacja inEwi umożliwia eksport zdarzeń (czas pracy), czas grafiku oraz godzin nocnych do programu R2Płatnik.

Instrukcja integracjiUpewnij się, że na koncie jest włączona integracja z R2Płatnik.
Przejdź do Ustawienia organizacji (ikona konta w aplikacji) > sekcja po lewej Integracje > niżej po prawej stronie znajdziesz integrację z R2Płatnik. Włącz ją.

Akronimy⚠ Na potrzeby poprawnego przypisania danych w obu aplikacjach, należy uzupełnić w inEwi ID pracownika stworzone przez R2Płatnik wszystkim pracownikom.
ID/Akronimy należy uzyskać w systemie R2Płatnik, poprzez eksport danych pracownika do pliku tekstowego i zaznaczenie pola "identyfikator".

W inEwi na widoku Zespół przypiszesz ID w karcie edycji każdego pracownika osobno, w sekcji Zatrudnienie.Integracja - Eksport/Import danychPrzejdź do Raporty > Lista obecności i kliknij w przycisk Eksport na górnym pasku, następnie wybierz Do R2Płatnik.Wyeksportowany plik .csv zaimportuj w programie R2Płatnik wybierając kolejno:
Zbiory
Import danych
Import kart pracyWybierz kolejno pola eksportowane zgodnie z tymi na scr (zakładka Zaawansowane):

Sprawdź dane w zakładce Ustawienia:Sprawdź dane w zakładce Import i wybierz plik źródłowy z komputera (najczęściej dostępny po pobraniu z inEwi w folderze "Pobrane"):Kliknij "OK" - zaplanowany czas pracy według grafiku, czas pracy i godziny nocne zostaną zaimportowane do programu R2Płatnik.

Aktualizowane na: 29/03/2023