Aplikacja inEwi umożliwia eksport zdarzeń (czas pracy), czas grafiku oraz godzin nocnych do programu R2Płatnik.

Instrukcja integracji

Akronimy

⚠ Na potrzeby poprawnego przypisania danych w obu aplikacjach, należy uzupełnić w inEwi ID pracownika stworzone przez R2Płatnik wszystkim pracownikom.
ID/Akronimy należy uzyskać w systemie R2Płatnik, poprzez eksport danych pracownika do pliku tekstowego i zaznaczenie pola "identyfikator".

W inEwi ID przypiszesz w karcie edycji każdego pracownika osobno, w zakładce Szczegóły zatrudnienia - na widoku Zespół.Integracja - Eksport/Import danych

Przejdź do Raportu obecności i kliknij w przycisk Eksport na górnym pasku, następnie wybierz Do R2Płatnik.Wyeksportowany plik .csv zaimportuj w programie R2Płatnik wybierając kolejno:
Zbiory
Import danych
Import kart pracyWybierz kolejno pola eksportowane zgodnie z tymi na scr (zakładka Zaawansowane):

Sprawdź dane w zakładce Ustawienia:Sprawdź dane w zakładce Import:Kliknij "OK" - zaplanowany czas pracy według grafiku, czas pracy i godziny nocne zostaną zaimportowane do programu R2Płatnik.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!