Artykuły na: Integracje

Łączenie inEwi z ZUS e-ZLA

Tworzenie konta do pobierania raportów e-zwolnień pracowników.

Instrukcja krok po kroku:Wchodzimy na stronę www.zus.pl
Zaloguj się do PUE - jedną z oferowanych metod logowania:
Login i hasło,
Profil zaufany,
Certyfikat kwalifikowany,
Bankowość elektroniczna.

UWAGA! Jeśli nie masz konta PUE, zarejestruj się: https://www.zus.pl/pue/rejestracja

Po zalogowaniu:


1.1. W PUE przejdź do widoku "Płatnik" (w prawym górnym rogu),1.2. Następnie kliknij w “Zaświadczenia lekarskie”,
1.3. Przewiń stronę na sam dół,1.4. Zdefiniuj adres e-mail i hasło klikając w “Ustaw adres e-mail i hasło”,1.5. Kliknij "Zapisz".

Następnym krokiem jest zdefiniowanie harmonogramów.

Definiowanie harmonogramów2.1. Kliknij w "Modyfikuj harmonogram".2.2. Zaznacz status harmonogramu, aby był aktywny.
2.3. Wybierz cykliczność:
Codziennie (zalecana)
Co tydzień
Co miesiąc
2.4. Uzupełnij dzień tygodnia w jaki dzień mają się generować raporty w przypadku wyboru cykliczności "Co tydzień" lub "Co miesiąc" wybierz datę pierwszego raportu.
2.5. Wprowadź DOKŁADNIE takie samo hasło, jakie zostało zdefiniowane podczas wpisywania e-mail i hasła we wcześniejszych punktach.Dostępna opcja generowania raportu codziennie

2.6. Kliknij "Zapisz".


Połączenie utworzonego adresu mailowego wraz z harmonogramem z inEwi.W tym celu:
3.1. Zaloguj się do inEwi.pl
3.2 Przejdź do Ustawień organizacji (ikona konta w aplikacji) > Integracje > kliknij Połącz przy ZUS e-ZLA.3.3. Wpisz adres mailowy, hasło (wcześniej zdefiniowane na stronie PUE) i NIP firmy, a następnie kliknij Połącz.3.4. W widoku konfiguracji wpisz numery PESEL wszystkich pracowników, dla których chcesz, aby zwolnienia pobierały się automatycznie.Pobieranie wygenerowanych raportów z ostatnich 2 dni odbywa się codziennie.

Synchronizacja następuje automatycznie raz dziennie ok 4:00-5:00 rano.
Możesz pobrać wnioski urlopowe (L4) ręcznie na widoku Wnioski, klikając w ikonę koła zębatego u góry ekranu:Ręczne pobranie wniosków synchronizuje raporty z ostatnich 28 dni.

⚠ Uwaga! Pomimo codziennej synchronizacji po stronie inEwi, generowanie raportów w systemie ZUS e-ZLA (PUE) odbywa się jedynie w interwale codziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Powoduje to, że integracja nie działa w czasie rzeczywistym, co może skutkować wystąpieniem opóźnienia w imporcie zwolnień lekarskich (L4) z ZUS e-ZLA, od jednego dnia do maksymalnie jednego miesiąca (zależnie od wyboru cykliczności tworzenia harmonogramu).


W celu późniejszej rekonfiguracji, wystarczy przejść do Ustawienia organizacji > Integracje i kliknąć w przycisk Konfiguracja przy sekcji ZUS e-ZLA.

W celu rozłączenia integracji, wystarczy przejść do Ustawienia organizacji > Integracje kliknąć przycisk Odłącz przy sekcji ZUS e-ZLA.

💡 Możesz również zaimportować lub zaktualizować listę pracowników wraz z numerami PESEL bezpośrednio z pliku formatu Excel.
W tym celu przejdź do widoku Zespół, kliknij przycisk Importuj > Z pliku .xls.


Informacje bezpośrednio od PUE eZLACo robić, kiedy nie przyszło zwolnienie do inEwi, a w PUE go widać?W tej kwestii skontaktowaliśmy się bezpośrednio z ZUS i otrzymaliśmy następującą odpowiedź:
...
występują jednostkowe przypadki, w których raport ma status "nieprzetworzony", sprawa zgłoszona wykonawcy systemu. 
W tej sytuacji trzeba ponownie uaktywnić harmonogram.
Aby ponownie uaktywnić harmonogram należy:
w panelu płatnika, 
w oknie "Zaświadczenia lekarskie", 
w sekcji "Harmonogram dla raportów cyklicznych", 
wybrać klawisz "Modyfikuj harmonogram", 
proszę zmienić "Status harmonogramu" na "Nieaktywny".
Proszę zapisać zmiany (potwierdzić usunięcie zaplanowanych raportów). 
Proszę powtórnie zmodyfikować harmonogram i ustawić go jako "Aktywny".
Pojawi się raport ze statusem "Oczekujący".
Za brakujące dni proszę wygenerować jednorazowy raport.
...

Aktualizowane na: 26/03/2024