Artykuły na: Integracje

Webhooks

Webhook to prosty i skuteczny mechanizm komunikacji pozwalający na udostępnianie danych do innych aplikacji w czasie rzeczywistym. Dane są dostarczane natychmiast po wykonaniu zdarzenia bez potrzeby częstego odpytywania aplikacji poprzez API.

Webhooki wychodząceW inEwi możesz zdefiniować webhooki dla trzech zdarzeń:

Nowy wniosek
Zmodyfikowano zaakceptowany wniosek
Usunięto zaakceptowany wniosek

Dodawanie webhookaPrzejdź do Ustawień organizacji (ikona konta w aplikacji) > sekcja Integracje i wciśnij zielony przycisk Konfiguracja przy integracji Webhooki.KonfiguracjaWybierz z listy zdarzenie, dla którego chcesz zdefiniować webhooka,
Dodaj własny URL,
Zdefiniuj Token (opcjonalnie).

Token używany do autoryzacji jest opcjonalny. Jeżeli zostanie wpisany, wówczas będzie dołączony do żądania w postaci nagłówka "token".
W przypadku włączonej dwuetapowej akceptacji wniosków urlopowych w inEwi, zdarzenie zostanie wysłane dopiero po pełnej akceptacji (2 osoby).

WysyłanieWebhooki wysyłane są gdy:
✅ Wniosek urlopowy zostanie zaakceptowany
✅ Wniosek urlopowy zostanie edytowany i zapisany
✅ Wniosek urlopowy zaakceptowany zostanie usunięty
❌ Wniosek urlopowy zostanie dodany
❌ Wniosek urlopowy niezaakceptowany zostanie usunięty
❌ Wniosek urlopowy zostanie zaakceptowany przez jedną osobę z dwóch

Format webhooka dla zaakceptowanego wniosku urlopowego oraz zmodyfikowanego:
{
  "applicationNumber": "2020/1",
  "applicationType": "Urlop wypoczynkowy",
  "acronym": "123",
  "applicantFullName": "Imię i nazwisko",
  "startDateTimeUtc": "1600034400",
  "endDateTimeUtc": "1600552800",
  "ignoreWeekends": "true",
  "ignoreHolidays": "true",
  "isWholeDay": "true",
  "note": "Notatka"
}


Format webhooka dla usuniętego wniosku zaakceptowanego:
{
  "applicationNumber": "2020/1"
}

Aktualizowane na: 18/01/2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!