Aplikacja inEwi umożliwia eksport danych do programu Comarch Optima.

Instrukcja integracji

Akronimy

⚠ Na potrzeby poprawnego przypisania danych w obu aplikacjach, należy uzupełnić w inEwi ID pracownika (unikalne identyfikatory) stworzone przez Optime wszystkim pracownikom.
Akronimy przypisane do pracowników należy uzyskać z systemu Comarch Optima.

Import pracowników do inEwi

Oprogramowanie inEwi posiada funkcjonalność dedykowanego importu pracowników z oprogramowania Comarch Optima. Najpewniejszą metodą wiązania ze sobą poszczególnych pracowników z obu systemów jest unikalny identyfikator (Akronim) pracownika generowany przez program Optime. Zaimportowany identyfikator figuruje w systemie inEwi jako akronim. Jest widoczny na liście pracowników. Można go zmienić podczas edycji pracownika > sekcja Szczegóły zatrudnienia > pole ID pracownika.

W przypadku aktualizacji listy pracowników (zatrudnienie nowej osoby/zmiana danych obecnej) należy:
Wprowadzić takiego pracownika do programu Comarch Optima,
Wyeksportować ponownie całą listę pracowników z programu Comarch Optima,
Zaimportować listę pracowników do inEwi,
Dzięki powiązaniu unikalnym kluczem, istniejące dane zostaną odświeżone (np. zmiana nazwiska), a brakujące uzupełnione.

Generowanie unikalnych identyfikatorów

W programie Comarch Optima wyeksportuj listę pracowników wraz z identyfikatorami (Akronimami/ID) do pliku Excel, a następnie zaimportuj plik w inEwi.

Import listy pracowników do inEwiImport zdarzeń do programu Comarch Optima

Oprogramowanie Comarch Optima umożliwia import następujących zdarzeń.
Poniżej lista wraz z odpowiednikiem zdarzenia w systemie inEwi:

Co można zaimportować do inEwi:
Dedykowany import listy pracowników (zawiera akronimy)

Co można wyeksportować z inEwi:
Rejestracja czasu pracy - Czas przepracowany
Eksport zdarzeń (nie czasu pracy)
Eksport można wykonać z każdego raportu.
Podczas eksportowania raport nie może zawierać błędów (niedokończone we/wy)
Eksportuje maksymalnie 6 par we/wy na jeden dzień (limit Optima)
Obsługa statusów przerwy
Grafiki - Plan pracy
Eksport grafików normowanych
Grafiki nienormowane są pomijane (Optima nie obsługuje)
Urlopy - Nieobecności
Świadek w sądzie (Śs) Optima: Inna nieobecność (350)
Opieka nad dzieckiem (Op) Optima: Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz.
Świadczenie rehabilitacyjne (ŚR) Optima: Urlop rehabilitacyjny
Urlop macierzyński (Um) Optima: Urlop macierzyński
Oddanie krwi (Kr) Optima: Inna nieobecność (350)
Urlop wypoczynkowy "na żądanie" (Uwż) Optima: Urlop wypoczynkowy
Urlop okolicznościowy (Uok) Optima: Urlop okolicznościowy
Urlop wychowawczy (W) Optima: Urlop wychowawczy (121)
Urlop bezpłatny (Ub) Optima: Urlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika
Urlop wypoczynkowy (Uw) Optima: Urlop wypoczynkowy
Zwolnienie lekarskie (L4) Optima: Zwolnienie chorobowe
Wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy (W5) Optima: Inna nieobecność (350)
Wolne za nadgodziny (Wn) Optima: Inna nieobecność (350)
Wolne za święto (Wś) Optima: Inna nieobecność (350)
Nowy Typ Urlopu (NT2) Optima: Inna nieobecność (350)

Dodatkowo:
Możliwość wyboru danych do eksportu
Możliwość eksportu samego planu pracy, gdy posiadamy tylko moduł grafików, to samo urlopy i rcp.

Eksport zdarzeń z systemu inEwi

Eksport wykonuje się bezpośrednio z Raportu obecności. Standardowo system eksportuje okres, który jest wyświetlany na widoku. Jeśli chcesz, możesz go zmienić po lewej stronie. Dodatkowo jeśli chcesz możesz użyć filtrowania aby przygotować listę pracowników, dla których masz zamiar wykonać eksport danych. Sam eksport możliwy jest po kliknięciu w przycisk Eksport po wybraniu polecenia Do Comarch Optima.

Raport obecności
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!