Artykuły na: Integracje

Integracja aplikacji inEwi z programem Comarch Optima

Aplikacja inEwi umożliwia eksport danych do programu Comarch Optima.

Instrukcja integracjiUpewnij się, że na koncie jest włączona integracja z Optimą.
Przejdź do Ustawienia organizacji (ikona konta w aplikacji) > sekcja po lewej Integracje > niżej po prawej stronie znajdziesz integrację z Comarch Optima. Włącz ją.

Akronimy⚠ Na potrzeby poprawnego przypisania danych w obu aplikacjach, należy uzupełnić w inEwi ID pracownika (unikalne identyfikatory) stworzone przez Optime wszystkim pracownikom.
Akronimy przypisane do pracowników należy uzyskać z systemu Comarch Optima.

Import pracowników do inEwiOprogramowanie inEwi posiada funkcjonalność dedykowanego importu pracowników z oprogramowania Comarch Optima. Najpewniejszą metodą wiązania ze sobą poszczególnych pracowników z obu systemów jest unikalny identyfikator (Akronim) pracownika generowany przez program Optima. Zaimportowany identyfikator figuruje w systemie inEwi jako ID pracownika. Jest widoczny w kartach pracowników oraz na widoku Zespół. Można go zmienić podczas edycji pracownika > sekcja Zatrudnienie > pole ID pracownika.

W przypadku aktualizacji listy pracowników (zatrudnienie nowej osoby/zmiana danych obecnej) należy:
Wprowadzić takiego pracownika do programu Comarch Optima,
Wyeksportować ponownie całą listę pracowników z programu Comarch Optima,
Zaimportować listę pracowników do inEwi,
Dzięki powiązaniu unikalnym kluczem (ID), istniejące dane zostaną odświeżone (np. zmiana nazwiska), a brakujące uzupełnione.

Generowanie unikalnych identyfikatorów - OptimaW programie Comarch Optima wyeksportuj listę pracowników wraz z identyfikatorami (Akronimami/ID) do pliku Excel, a następnie zaimportuj plik w inEwi.

Import listy pracowników do inEwi

Import danych do programu Comarch OptimaDane możliwe do wyeksportowania z inEwi:
Rejestracja czasu pracy - Czas przepracowany
Eksport zdarzeń (nie czasu pracy, tylko godziny odbić)
Obsługa statusów przerwy
Grafiki - Plan pracy
Eksport grafików normowanych
Grafiki nienormowane są pomijane (Optima nie obsługuje)
Urlopy (Wnioski) - Nieobecności
Typy wniosków w inEwiPrzypisanie w Comarch Optima
(Śs) Świadek w sądzieInna nieobecność (350)
(Op) Opieka nad dzieckiemUrlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz.
(Śr) Świadczenie rehabilitacyjneUrlop rehabilitacyjny
(Um) Urlop macierzyńskiUrlop macierzyński
(Kr) Oddanie krwiInna nieobecność (350)
(Uwż) Urlop wypoczynkowy "na żądanie"Urlop wypoczynkowy
(Uok) Urlop okolicznościowyUrlop okolicznościowy
(Ur) Urlop rodzicielskiUrlop wychowawczy (121)
(Ub) Urlop bezpłatnyUrlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika
(Uw) Urlop wypoczynkowyUrlop wypoczynkowy
(L4) Zwolnienie lekarskieZwolnienie chorobowe
(W5) Wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracyInna nieobecność (350)
(Wn) Wolne za nadgodzinyInna nieobecność (350)
(Wś) Wolne za pracę świętoInna nieobecność (350)
(Xyz) Dowolny dodany nowy typ urlopuInna nieobecność (350)


Ogólne informacje dotyczące eksportu:
Eksport można wykonać z każdego raportu,
Podczas eksportowania raport nie może zawierać błędów (niedokończone start/stop),
Eksport może zawierać maksymalnie 6 par start/stop na jeden dzień (limit Optima).
Dodatkowo:
Możliwość wyboru danych do eksportu (kolumny),
Możliwość eksportu samego planu pracy - gdy posiadamy tylko moduł grafików,
Możliwość eksportu samych wniosków (urlopy) - gdy posiadamy tylko moduł wnioski,
Możliwość eksportu samych godzinowych zdarzeń RCP - gdy posiadamy tylko moduł RCP.

Eksport zdarzeń z systemu inEwiEksport wykonuje się bezpośrednio z widoku Raporty > Lista obecności. Standardowo system eksportuje okres, który jest wyświetlany na widoku. Jeśli chcesz, możesz go zmienić po lewej stronie w sekcji Zakres dat. Dodatkowo jeśli chcesz możesz użyć filtrowania, aby przygotować listę pracowników, dla których masz zamiar wykonać eksport danych. Sam eksport możliwy jest po kliknięciu w przycisk Eksport po wybraniu Do Comarch Optima.

Raport obecności

Aktualizowane na: 19/07/2023