Artykuły na: Integracje

Integracja aplikacji inEwi z programem Comarch Optima

Aplikacja inEwi umożliwia eksport danych do programu Comarch Optima.

Instrukcja integracjiUpewnij się, że na koncie jest włączona integracja z Optimą.
Przejdź do Ustawienia organizacji (ikona konta w aplikacji) > sekcja po lewej Integracje > niżej po prawej stronie znajdziesz integrację z Comarch Optima. Włącz ją.

Akronimy⚠ Na potrzeby poprawnego przypisania danych w obu aplikacjach, należy uzupełnić w inEwi ID pracownika (unikalne identyfikatory) stworzone przez Optime wszystkim pracownikom.
Akronimy przypisane do pracowników należy uzyskać z systemu Comarch Optima.

Import pracowników do inEwiOprogramowanie inEwi posiada funkcjonalność dedykowanego importu pracowników z oprogramowania Comarch Optima. Najpewniejszą metodą wiązania ze sobą poszczególnych pracowników z obu systemów jest unikalny identyfikator (Akronim) pracownika generowany przez program Optime. Zaimportowany identyfikator figuruje w systemie inEwi jako ID pracownika. Jest widoczny w kartach pracowników oraz na widoku Zespół. Można go zmienić podczas edycji pracownika > sekcja Zatrudnienie > pole ID pracownika.

W przypadku aktualizacji listy pracowników (zatrudnienie nowej osoby/zmiana danych obecnej) należy:
Wprowadzić takiego pracownika do programu Comarch Optima,
Wyeksportować ponownie całą listę pracowników z programu Comarch Optima,
Zaimportować listę pracowników do inEwi,
Dzięki powiązaniu unikalnym kluczem, istniejące dane zostaną odświeżone (np. zmiana nazwiska), a brakujące uzupełnione.

Generowanie unikalnych identyfikatorówW programie Comarch Optima wyeksportuj listę pracowników wraz z identyfikatorami (Akronimami/ID) do pliku Excel, a następnie zaimportuj plik w inEwi.

Import listy pracowników do inEwi

Import zdarzeń do programu Comarch OptimaOprogramowanie Comarch Optima umożliwia import następujących zdarzeń.
Poniżej lista wraz z odpowiednikiem zdarzenia w systemie inEwi:

Co można zaimportować do inEwi:
Dedykowany import listy pracowników (zawiera akronimy)

Co można wyeksportować z inEwi:
Rejestracja czasu pracy - Czas przepracowany
Eksport zdarzeń (nie czasu pracy)
Eksport można wykonać z każdego raportu.
Podczas eksportowania raport nie może zawierać błędów (niedokończone we/wy)
Eksportuje maksymalnie 6 par we/wy na jeden dzień (limit Optima)
Obsługa statusów przerwy
Grafiki - Plan pracy
Eksport grafików normowanych
Grafiki nienormowane są pomijane (Optima nie obsługuje)
Urlopy - Nieobecności
Świadek w sądzie (Śs) Optima: Inna nieobecność (350)
Opieka nad dzieckiem (Op) Optima: Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz.
Świadczenie rehabilitacyjne (ŚR) Optima: Urlop rehabilitacyjny
Urlop macierzyński (Um) Optima: Urlop macierzyński
Oddanie krwi (Kr) Optima: Inna nieobecność (350)
Urlop wypoczynkowy "na żądanie" (Uwż) Optima: Urlop wypoczynkowy
Urlop okolicznościowy (Uok) Optima: Urlop okolicznościowy
Urlop wychowawczy (W) Optima: Urlop wychowawczy (121)
Urlop bezpłatny (Ub) Optima: Urlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika
Urlop wypoczynkowy (Uw) Optima: Urlop wypoczynkowy
Zwolnienie lekarskie (L4) Optima: Zwolnienie chorobowe
Wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy (W5) Optima: Inna nieobecność (350)
Wolne za nadgodziny (Wn) Optima: Inna nieobecność (350)
Wolne za święto (Wś) Optima: Inna nieobecność (350)
Nowy Typ Urlopu (NT2) Optima: Inna nieobecność (350)

Dodatkowo:
Możliwość wyboru danych do eksportu
Możliwość eksportu samego planu pracy, gdy posiadamy tylko moduł grafików, to samo urlopy i rcp.

Eksport zdarzeń z systemu inEwiEksport wykonuje się bezpośrednio z widoku Raporty > Lista obecności. Standardowo system eksportuje okres, który jest wyświetlany na widoku. Jeśli chcesz, możesz go zmienić po lewej stronie w sekcji Zakres dat. Dodatkowo jeśli chcesz możesz użyć filtrowania, aby przygotować listę pracowników, dla których masz zamiar wykonać eksport danych. Sam eksport możliwy jest po kliknięciu w przycisk Eksport po wybraniu Do Comarch Optima.

Raport obecności

Aktualizowane na: 18/01/2023

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!