Artykuły na: Aplikacje mobilne

Strefa Czasowa

Ustawianie godziny, daty i strefy czasowej na urządzeniach mobilnych typu tablet/smartphone.

Strefa czasowaAndroid:


Ustawienie automatycznej strefy czasowej i godziny dla urządzeń opartych na systemie Android:

Przejdź do Ustawień systemowych,
Znajdź "Data i czas",
Zaznacz "Automatyczna data i czas",
Zaznacz "Automatyczna strefa czasowa".

Przykład oparty na urządzeniu Samsung

UWAGA! Na urządzeniach z systemem Android ustawienia te mogą znajdować się w różnych miejscach w zależności od nakładki producenta.

Starsze urządzenia z systemem Android mogą NIE posiadać ustawień automatycznych daty i czasu, wówczas należy wybrać odpowiednią dla siebie strefę czasową i godzinę.

iOS:


Ustawienie automatycznej strefy czasowej i godziny dla urządzeń opartych na systemie iOS:

Przejdź do Ustawień systemowych,
Ogólne,
Data i czas,
Zaznacz "Ustaw automatycznie".

Przykład oparty na urządzeniu iPhone

WindowsUstawienie automatycznego czasu oraz strefy czasowej na urządzeniu opartym o Windows:
Support Microsoft - Automatyczne ustawienie czasu oraz strefy czasowej

Aktualizowane na: 18/01/2023