W systemie inEwi użytkownik ma możliwość zgłaszania zdarzeń (statusów) w celu zgłoszenia swojej obecności oraz określenia czym aktualnie się zajmuje.
Zgłaszać można statusy główne jakimi są Wejście i Wyjście oraz zdefiniowane przez administratora statusy dodatkowe o dowolnych nazwach przykładowo:
Przerwa, Przerwa (koniec),
Wyjście prywatne, Wyjście prywatne (koniec),
Zlecenie A, Zlecenie A (koniec),
Projekt A, Projekt A (koniec).

Więcej informacji na temat definiowania statusów dodatkowych znajdziesz w tym artykule: Jak dodać nowy status (np.: Przerwa/Projekt/itp)?

Zgłaszanie zdarzeń

Zasady ogólne
Każdy dzień należy rozpocząć zgłaszając status główny jakim jest Wejście. Zakończenie dnia musi zostać oznaczone statusem Wyjście.
Użytkownik ma możliwość zgłaszania więcej niż jednej pary Wejście i Wyjście w ciągu dnia - nie dotyczy grafiku normowanego.
W obrębie statusów głównych, użytkownik ma możliwość zgłoszenia dowolnej ilości par statusów dodatkowych, przyjmując zasadę, że każdy rozpoczęty status musi zostać zakończony przed rozpoczęciem kolejnego.
Statusy główne nie mogą być zagnieżdżane.
Statusy dodatkowe nie mogą zagnieżdżać się w innych statusach dodatkowych.
Maksymalny czas trwania statusów głównych to 23h.

Przykłady:

✅ Poprawnie zgłoszone statusy główne w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Wejście
Godzina 16:00 - Wyjście

✅ Poprawnie zgłoszone statusy główne w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Wejście
Godzina 12:00 - Wyjście
Godzina 12:00 - Wejście
Godzina 16:00 - Wyjście

❌ Błędnie zgłoszone statusy główne w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Wejście
Godzina 10:00 - Wejście
Godzina 14:00 - Wyjście
Godzina 16:00 - Wyjście

Statusy dodatkowe mogą być zgłaszane wyłącznie w obrębie statusów głównych!

✅ Poprawnie zgłoszone statusy główne wraz z dodatkowymi w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Wejście
Godzina 12:00 - Przerwa
Godzina 12:30 - Przerwa (koniec)
Godzina 16:00 - Wyjście

✅ Poprawnie zgłoszone statusy główne wraz z dodatkowymi w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Wejście
Godzina 12:00 - Przerwa
Godzina 12:30 - Przerwa (koniec)
Godzina 13:00 - Wyjście służbowe
Godzina 15:00 - Wyjście służbowe (koniec)
Godzina 16:00 - Wyjście

❌ Błędnie zgłoszone statusy główne wraz z dodatkowymi w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Wejście
Godzina 12:00 - Wyjście
Godzina 15:30 - Przerwa
Godzina 16:00 - Przerwa (koniec)

❌ Błędnie zgłoszone statusy główne wraz z dodatkowymi w ciągu dnia:
Godzina 8:00 - Wejście
Godzina 12:00 - Wyjście służbowe
Godzina 13:00 - Przerwa
Godzina 13:30 - Przerwa (koniec)
Godzina 15:30 - Wyjście służbowe (koniec)
Godzina 16:00 - Wyjście

📊 Raporty
Dane wyświetlane na raportach, nie biorą pod uwagę oraz nie wyświetlają zdarzeń zgłoszonych w złej kolejności. Sprawdzając sam raport można nie zauważyć niektórych odbić. Wszystkie zgłoszone statusy zawsze będą widoczne w widoku RCP > Zdarzenia.
Alerty "czerwonego trójkąta" opisaliśmy w raporcie obecności.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!