Moduł Urlopy służy do oznaczania wszystkich absencji. Dzięki niemu, można prowadzić w pełni elektroniczny obieg wniosków urlopowych.

Urlopy

Informacje ogólne

Pracownik może zgłosić wniosek o urlop, który należy zaakceptować bądź odrzucić.
Zgłaszanie urlopu możliwe jest z poziomu WebApp oraz aplikacji mobilnej o nazwie "inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy" - wymagane jest do tego aktywne konto pracownika. Opis jak aktywować konto znajduje się w tym artykule: Jak aktywować konto Pracownikowi?
Administrator lub inna osoba uprawniona może dodać wniosek urlopowy za pracownika w systemie.
Wykorzystane dni urlopu przez pracownika, wraz z dostępną ilością na dany rok (dane uzupełnia się w karcie edycji pracownika), są widoczne pod nazwiskiem.
Niewykorzystane dni z poprzedniego roku należy zsumować z pulą nowych dni na kolejny rok.Lista podań

Aby przejść do Listy Podań w widoku Urlopy należy kliknąć na przycisk Lista podań, który dostępny jest na górnym pasku ikon. W liście podań możemy przejrzeć wszystkie podania, które dotychczas zostały złożone, zaakceptowane lub odrzucone w systemie inEwi. Możemy filtrować widok według miesiąca, statusu podania, ewentualnie skorzystać z pola filtrowania. Po kliknięciu na wybrane podanie istnieje możliwość jego zapisania (format PDF) lub bezpośredniego wydrukowania.

Trzy kropki

Po kliknięciu na „trzy kropki” tuż obok imienia i nazwiska danego pracownika, wyświetla się dodatkowe menu z opcjami. Widok roczny pozwala na wyświetlenie prostej siatki zaplanowanego urlopu. Pozostałe opcje umożliwiają wyeksportowanie urlopów do formatu kompatybilnego z programem Optima oraz formatów CSV, Excel oraz PDF.

Dodawanie urlopu

Nic bardziej prostego. Wystarczy kliknąć na konkretny dzień i wybrać rodzaj urlopu wraz z innymi widocznymi szczegółami.

Usuwanie urlopu

Aby usunąć urlop wystarczy kliknąć na wybrany, a następnie po wyświetleniu się okna kliknąć Usuń.

Rodzaj urlopu

inEwi domyślnie definiuje różne rodzaje nieobecności, które dostępne są od początku korzystania z aplikacji.

Aplikacja pozwala na dodanie własnych rodzajów nieobecności.

Jeżeli chcemy zdefiniować własny rodzaj nieobecności o dowolnej nazwie, wystarczy przejść do Ustawień aplikacji, wybrać zakładkę Urlopy, a następnie niebieski przycisk Zarządzaj. W nowym widoku, przycisk Dodaj nowy rodzaj nieobecności pozwala na zdefiniowanie nowego typu nieobecności.

Pomiń weekendy

Oznaczając tę opcję system podczas planowania urlopu w danym okresie pominie wszystkie dni weekendowe nie uwzględniając ich.

Pomiń święta

Oznaczając tę opcję system podczas planowania urlopu w danym okresie pominie wszystkie dni świąteczne nie uwzględniając ich.

Załączniki

Składając wniosek istnieje możliwość załączenia dodatkowego pliku, który będzie widoczny dla osoby rozpatrującej tej wniosek.
Dopuszczalne rozszerzenia plików to: .jpg, .png, .bmp, .jpeg, waga do 2MB
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!