Moduł Urlopy służy do oznaczania wszystkich absencji w firmie łącznie z L4. Dzięki niemu, można prowadzić w pełni elektroniczny obieg wniosków urlopowych.

Urlopy

Informacje ogólne

Pracownik może zgłosić wniosek o urlop, który osoba odpowiedzialna może zaakceptować bądź odrzucić.
Zgłaszanie urlopu możliwe jest z poziomu WebApp (przeglądarka) oraz aplikacji mobilnej o nazwie "inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy" - wymagane jest do tego aktywne konto pracownika. Opis jak aktywować konto pracownikowi znajduje się w tym artykule: Jak aktywować konto Pracownikowi?
Administrator lub inna osoba uprawniona może dodać wniosek urlopowy za pracownika w systemie.
Wykorzystane dni urlopowe przez pracownika, wraz z dostępną ilością dni na dany rok, są widoczne pod nazwiskiem - (dane uzupełnia się w karcie edycji pracownika).

Jeżeli chcielibyśmy, aby dni urlopowe z ubiegłego roku zsumowały się z pulą tegoroczną, to należy do okresu urlopowego na bieżący rok, manualnie dodać pozostałe dni z poprzedniego roku w karcie edycji pracownika.Jak dodać urlop?

Nic bardziej prostego. Jak widać powyżej wystarczy kliknąć na konkretny dzień i wybrać rodzaj urlopu z listy, następnie uzupełnić wedle potrzeb resztę szczegółów. Po kliknięciu "Zapisz" odpowiedzialne osoby za akceptację (w standardzie administrator) otrzymają powiadomienie o widniejącym nowym urlopie w systemie i będą mogli zareagować akceptując lub odrzucając taki wniosek.

Dodatkowe funkcje

Rodzaj urlopu
inEwi domyślnie definiuje różne rodzaje nieobecności, które dostępne są od początku korzystania z aplikacji.

Aplikacja pozwala na dodanie własnych rodzajów nieobecności.

💡 Jeżeli chcemy zdefiniować własny rodzaj nieobecności o dowolnej nazwie, wystarczy przejść do Ustawień aplikacji, wybrać zakładkę Urlopy, a następnie niebieski przycisk "Zarządzaj". W nowym widoku, przycisk "Dodaj nowy rodzaj nieobecności" pozwala na zdefiniowanie nowego typu nieobecności.

Lista podań
Aby przejść do Listy Podań w widoku Urlopy należy kliknąć na przycisk Lista podań, który dostępny jest na górnym pasku ikon. W liście podań możemy przejrzeć wszystkie podania, które dotychczas zostały złożone, zaakceptowane, odrzucone oraz usunięte w systemie inEwi. Możemy filtrować widok według miesiąca, statusu podania, ewentualnie skorzystać z pola filtrowania. Po kliknięciu na wybrane podanie istnieje możliwość jego zapisania (format PDF) lub bezpośredniego wydrukowania.

Trzy kropki (widok roczny)
Po kliknięciu na „trzy kropki” tuż obok imienia i nazwiska danego pracownika, wyświetla się dodatkowe menu z opcjami. Widok roczny pozwala na wyświetlenie prostej siatki zaplanowanego urlopu. Pozostałe opcje umożliwiają wyeksportowanie urlopów do formatu kompatybilnego z programem Optima oraz formatów CSV, Excel oraz PDF.

Usuwanie urlopu
Aby usunąć urlop wystarczy kliknąć na wybrany, a następnie po wyświetleniu się okna kliknąć Usuń.

Pomiń weekendy
Oznaczając tę opcję system podczas planowania urlopu w danym okresie pominie wszystkie dni weekendowe nie uwzględniając ich.

Pomiń święta
Oznaczając tę opcję system podczas planowania urlopu w danym okresie pominie wszystkie dni świąteczne nie uwzględniając ich.

Załączniki
Składając wniosek istnieje możliwość załączenia dodatkowego pliku, który będzie widoczny dla osoby rozpatrującej tej wniosek.
Dopuszczalne rozszerzenia plików to: .jpg, .png, .bmp, .jpeg, waga do 2MB
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!