Uprawnienia w aplikacji inEwi są jedną z kluczowych funkcjonalności. Pozwalają one na zdefiniowanie z jakich funkcji aplikacji mogą korzystać inni użytkownicy.

Uprawnienia

Aplikacja inEwi domyślnie posiada zdefiniowane kilka typów uprawnień:

Użytkownik,
Użytkownik zaawansowany,
Księgowość,
Kierownik,
Administrator.

Aby poznać zakres możliwości każdego z domyślnych uprawnień:

Przejdź do ustawień aplikacji.
Wybierz kategorię UPRAWNIENIA.
Najedź kursorem myszy na wybrane uprawnienie i kliknij w ikonę oka.

Definiowanie własnych uprawnień
Główny administrator konta w inEwi (oraz osoby, które otrzymały takie uprawnienie) mogą definiować własne, inne niż domyślne uprawnienia. Aby to zrobić:

Przejdź do ustawień aplikacji.
Wybierz kategorię UPRAWNIENIA.
Kliknij niebieski przycisk „Dodaj nowy typ uprawnienia” lub kliknij w ikonę kopiowania na wybranym uprawnieniu.
Nazwij oraz uzupełnij opis (opcjonalnie) nowego uprawnienia.
Każdy zaznaczony checkbox oznacza, że osoba, która otrzyma to uprawnienie będzie miała dostęp do wybranej funkcjonalności w inEwi.
Po zakończeniu kliknij ZAPISZ.

Możesz kopiować uprawnienia, a następnie edytować je według własnych potrzeb. Wystarczy, że klikniesz w ikonę kopiowania po najechaniu kursorem na uprawnienie.

Przypisanie uprawnień użytkownikom
Po stworzeniu nowego uprawnienia, należy przypisać je pracownikowi, aby to zrobić:

Przejdź do widoku PRACOWNICY.
Najedź kursorem myszy na wybranego pracownika.
Kliknij w ikonę ołówka.
W panelu edycji wybierz kategorię UPRAWNIENIA.
Lewa kolumna to dostępne domyślne i samodzielnie zdefiniowane uprawnienia. Prawa natomiast to zakres uprawnień do jakich działów pracownik będzie miał wgląd (domyślnie tylko do siebie).
Wybierz dane uprawnienie oraz działy w jakich to uprawnienie ma obowiązywać.
Kliknij zielony przycisk ZAPISZ.

Uwaga! Uprawnienia możemy przypisać włącznie użytkownikowi inEwi, który posiada przypisany adres e-mail w systemie.

⚠ Uwaga! Uprawnienie head-admina konta (założyciela), jest uprawnieniem nadrzędnym nad wszystkimi pozostałymi i nie można go zmienić lub odebrać.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!