Uprawnienia w aplikacji inEwi są jedną z kluczowych funkcjonalności. Pozwalają one na zdefiniowanie z jakich funkcji aplikacji mogą korzystać inni użytkownicy.

Uprawnienia

Aplikacja inEwi domyślnie posiada zdefiniowane kilka typów uprawnień:

Użytkownik,
Użytkownik zaawansowany,
Księgowość,
Kierownik,
Administrator.

Aby poznać zakres możliwości każdego z domyślnych uprawnień:

Przejdź do ustawień aplikacji.
Wybierz kategorię UPRAWNIENIA.
Najedź kursorem myszy na wybrane uprawnienie i kliknij w ikonę oka.

Definiowanie własnych uprawnień
Główny administrator konta w inEwi (oraz osoby, które otrzymały takie uprawnienie) mogą definiować własne, inne niż domyślne uprawnienia. Aby to zrobić:

Przejdź do ustawień aplikacji.
Wybierz kategorię UPRAWNIENIA.
Kliknij niebieski przycisk „Dodaj nowy typ uprawnienia”.
Nazwij oraz uzupełnij opis (opcjonalnie) nowego uprawnienia.
Każdy zaznaczony checkbox oznacza, że osoba, która otrzyma to uprawnienie będzie miała dostęp do wybranej funkcjonalności w inEwi.
Po zakończeniu kliknij ZAPISZ.

Możesz kopiować uprawnienia, a następnie edytować je według własnych potrzeb. Wystarczy, że klikniesz w ikonę kopiowania po najechaniu kursorem na uprawnienie.

Przypisanie uprawnień użytkownikom
Po stworzeniu nowego uprawnienia, należy przypisać je pracownikowi, aby to zrobić:

Przejdź do widoku PRACOWNICY.
Najedź kursorem myszy na wybranego pracownika.
Kliknij w ikonę ołówka.
W panelu edycji wybierz kategorię UPRAWNIENIA.
Lewa kolumna to dostępne domyślne i samodzielnie zdefiniowane uprawnienia. Prawa natomiast to zakres uprawnień do jakich działów pracownik będzie miał wgląd (domyślnie tylko do siebie).
Wybierz dane uprawnienie oraz działy w jakich to uprawnienie ma obowiązywać.
Kliknij zielony przycisk ZAPISZ.

Uwaga! Uprawnienia możemy przypisać włącznie użytkownikowi inEwi, który posiada przypisany adres e-mail w systemie.

⚠ Uwaga! Uprawnienie head-admina konta (założyciela) jest uprawnieniem nadrzędnym nad wszystkimi pozostałymi i nie można go zmienić lub odebrać.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!