Raport szczegółowy

Raport Szczegółowy

Raport Szczegółowy jest w pewnym stopniu połączeniem Raportu Obecności (graficzne oznaczenia statusów) i Raportu Ewidencji Czasu Pracy (szczegółowe dane na każdy dzień osobno). Dodatkowymi informacjami, które zawiera jest wiersz "Inne", dzięki któremu możemy sprawdzić w jaki sposób, system automatycznie zbilansował dni lub dowiedzieć się jak rozwiązać problem z liczeniem godzin, jeśli taki wystąpi.

Wybór pracownika
Aby wyświetlić Raport Szczegółowy danego pracownika klikamy w przycisk "Pokaż pracownika…", następnie z dostępnej listy użytkowników wybieramy pracownika.

Edycja zdarzeń
Z pozycji Raportu Szczegółowego posiadamy możliwość podglądu wszystkich zdarzeń zgłaszanych przez pracownika w danym dniu/okresie. Osoba o odpowiednich uprawnieniach może edytować zdarzenia (godziny). Wystarczy kliknąć w konkretną godzinę, a wyświetli się okno edycji zdarzenia.

Eksport
Na górnym pasku ikon, po kliknięciu w ikonę eksportu, aplikacja inEwi oferuje eksport Raportu Szczegółowego do następujących formatów:

PDF
CSV
Excel
Symfonia – plik kompatybilny z programem Symfonia
Optima - plik kompatybilny z programem Optima
R2płatnik - plik kompatybilny z programem R2Płatnik
E-mail
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!