Raport Ewidencji Czasu Pracy

Raport Ewidencji Czasu Pracy

Wybór pracownika
Aby wyświetlić raport szczegółowy danego pracownika klikamy w przycisk "Pokaż pracownika…", następnie z dostępnej listy użytkowników wybieramy pracownika.

Ustawienia wyświetlania
Klikając w ikonę koła zębatego na górnym pasku ikon otworzymy ustawienia wyświetlania. W tym oknie mamy możliwość dostosowania kolumn widoku Raportu Ewidencji Czasu Pracy zgodnie z naszymi potrzebami.

Uzupełnienie nieobecności
Po zaznaczeniu wyświetlania kolumny "Zdarzenia", istnieje również możliwość uzupełnienia/edycji obecności pracownika, tak samo jak w Raporcie Obecności, klikając na wybraną godzinę (Zdarzenie) zgłoszonego przez pracownika w danym dniu.

Eksport
Na górnym pasku ikon, po kliknięciu w ikonę eksportu, aplikacja inEwi oferuje eksport Raportu Ewidencji Czasu Pracy do następujących formatów:

PDF
CSV
Excel
Symfonia – plik kompatybilny z programem Symfonia
Optima - plik kompatybilny z programem Optima
R2płatnik - plik kompatybilny z programem R2Płatnik
E-mail

Eksport wszystkich użytkowników na raz
Istnieje możliwość eksportu danych dla wszystkich użytkowników na raz. Przed wybraniem pracownika wystarczy kliknąć w ikonę eksportu na górnym pasku ikon, następnie wybrać odpowiednie polecenie. Oferujemy eksport danych do następujących plików:

PDF dla wszystkich - zostanie zapisany plik w formacie .zip, w którym znajdować się będą osobne PDFy dla każdego użytkownika
Excel dla wszystkich - zostanie zapisany plik w formacie .zip, w którym znajdować się będą osobne pliki Excel dla każdego użytkownika
Symfonia dla wszystkich
Optima dla wszystkich
R2płatnik dla wszystkich
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!