Aplikacja inEwi umożliwia zastosowanie MAGNESÓW, które pozwalają na wyeliminowanie tzw. „minutek” z czasu pracy.

Uwaga aby móc skorzystać z pełni funkcjonalności magnesów konto musi posiadać moduły RCP oraz Grafiki pracy.

Magnesy

Gdzie znajdziemy magnesy?

Przejdź do ustawień aplikacji.
Wybierz kategorię Rejestracja czasu pracy.
Widok magnesów wygląda następująco:

Magnesy

O co w tym chodzi? Omówienie magnesów.

Godziny wejścia.

Definiują nam liczbę minut, w których obrębie statusy będą przyciąganie do rozkładu dnia czyli grafiku, a konkretnie do godziny o której pracownik ma zacząć pracę.

Przykładowo:
Ustawiamy przyciąganie „Godziny wejścia” na 15 minut.
Pracownik ma przypisany grafik normowany od 8:00 do 16:00.
Pracownik przychodzi do pracy i odbija się o godzinie 7:52.
System zapisuje jego godzinę przyjścia w zdarzeniach na godzinę 7:52 – w nawiasie jednak czas pracy liczy dopiero od godziny 8:00 – takiej jaka jest ustawiona w grafiku:Wyraźnie widać, że pracownik przyszedł o godzinie 7:52, a system liczy godzinę 8:00.

Godziny wyjścia

Działają one w drugą stronę niż godziny wejścia. Przykładowo:
Ustawiamy je również na 15 minut.
Godziny wyjścia będą przyciągały wszystko do godziny 16:00 ustawione 15 minut czyli biorą każdą minutę po 16:00 do 16:15.
Podsumowując: użytkownik miał pracować do godziny 16:00 jednak odbił się 16:07. System znowu pokaże nam czas jego odbicia w nawiasie obok godziny do której przyciągnął status, tak jak na ilustracji:Dozwolone spóźnienie

Opcja ta pozwala na ustalenie o ile minut pracownik może się spóźnić do pracy. Przykładowo:
Ustawiamy dopuszczalne spóźnienie na 10 minut:
Zostajemy cały czas przy tym samym grafiku czyli od 8:00 do 16:00.
Pracownik odbił się o godzinie 8:07. System pokaże nam godzinę odbicia o 8:07 jednak czas pracy będzie liczył od 8:00:W zdarzeniu widać faktyczną godzinę przyjścia do pracy, jednakże wystarczy spojrzeć do raportu szczegółowego tego użytkownika. Po zakończonym dniu pracy o godzinie 16:00 w raporcie zobaczymy wyrobioną normę tego dnia, mimo że odbicie nastąpiło o 8:07:Dozwolone wcześniejsze wyjście

Ustawiamy na 10 minut.
Pracownik który wyszedł 7 minut przed godziną 16:00 (czyli dokładnie o 15:53), będzie miał policzony czas pracy równo do godziny 16:00.Sprawdźmy zatem jak to wygląda w Raporcie Szczegółowym:Sytuacja jest analogiczna do dopuszczalnych spóźnień. W zdarzeniach nie widać tego działania, jednakże ze względu na ustawienie magnesu system dopuścił siedmiominutowe wcześniejsze wyjście i zaliczył normę pracownikowi.

UWAGA! Jeżeli pracownik nie ma przypisanego rozkładu (Grafiku pracy) lub ma przypisany grafik nienormowany lub konto nie posiada modułu GRAFIKI PRACY, magnesy będą działać jak interwały:

Interwały:
Przykłady dla Godziny wejścia ustawionej na 15 minut:
Pracownik odbija się o godzinie 7:47 - w systemie będzie godzina 8:00.
Pracownik odbija się o godzinie 8:02 - w systemie będzie godzina 8:15.
Pracownik odbija się o godzinie 8:16 - w systemie będzie godzina 8:30.

Przykłady dla Godziny wyjścia ustawionej na 15 minut:
Pracownik odbija się o godzinie 15:52 - w systemie będzie godzina 15:45.
Pracownik odbija się o godzinie 16:02 - w systemie będzie godzina 16:00.
Pracownik odbija się o godzinie 16:18 - w systemie będzie godzina 16:15.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!