Aplikacja inEwi poza domyślnymi głównymi statusami WEJŚCIE oraz WYJŚCIE pozwala na definiowanie własnych statusów.

Przykładowe statusy dodawane do inEwi:
Przerwa,
Wyjście prywatne,
Wyjście służbowe,
Praca zdalna,
Projekt AAA,
Projekt BBB,
Zlecenie AAA,
Zlecenie BBB,
itp.

Dodatkowe statusy

Przykład dodania statusu Przerwa

Jak zdefiniować własny status?

Zaloguj się do aplikacji na stronie: https://inewi.pl/
Przejdź do ustawień aplikacji (klikając w ikonę konta w prawym górnym rogu).
Wybierz kategorię Rejestracja czasu pracy.
Zjedź na dół strony i kliknij w niebieski przycisk Zarządzaj pod hasłem "Zarządzanie statusami pracy".
Kliknij niebieski przycisk Dodaj nowy status.
Nazwij nowy status.
Wybierz czy chcesz, aby nowy status wliczał się do czasu pracy i ewentualnych nadgodzin – jeżeli nie zaznaczysz tej opcji, to czas spędzony na dodatkowym statusie, będzie odejmowany od czasu pracy.
Maks. sumaryczny czas trwania – określa ile czasu można spędzić maksymalnie na danym statusie dodatkowym (przydatne np.: przy definiowaniu statusu Przerwa).
Wymagany min. czas pracy – określa minimalny do przepracowania czas pracy w danym dniu, który jest wymagany, aby status dodatkowy był wliczony do czasu pracy.
Pola Maks. sumaryczny czas trwania oraz Wymagany min. czas pracyopcjonalne – nie ma konieczność ich definiowania.
Po zdefiniowaniu statusu klikamy Zapisz.

UWAGA ⚠ System sam, automatycznie tworzy zakończenie dodanego statusu na zasadzie: "zdefiniowana nazwa (koniec)".

Zakończenie statusu jest widoczne tylko podczas odbijania się i będzie widoczne w:
inEwi RCP - aplikacja mobilna,
inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy - aplikacja mobilna,
Wirtualne RCP - przeglądarka,
KIOSK - przeglądarka.
Jeśli stworzyliśmy status o nazwie "Przerwa", jego parą do zakończenia będzie "Przerwa (koniec)".

Statusy dodatkowe muszą być zgłaszane w obrębie statusów głównych jakimi są Wejście i Wyjście.

✅ Przykład poprawnie zgłoszonych statusów:

Godzina 08:00 - Wejście
Godzina 10:00 - Status dodatkowy A
Godzina 12:00 - Status dodatkowy A (koniec)
Godzina 13:00 - Status dodatkowy B
Godzina 15:00 - Status dodatkowy B (koniec)
Godzina 16:00 - Wyjście.

💡 Sprawdź szczegółowo jak odbijać zdarzenia: Zgłaszanie zdarzeń (statusy)

📊 Raporty

Statusy dodatkowe mogą być wyświetlane na Raporcie Pracy oraz Raporcie Ewidencji Czasu Pracy. Wystarczy kliknąć ikonę koła zębatego ⚙ na górnym pasku ikon i włączyć odpowiednie kolumny w celu ich wyświetlenia
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!