Aplikacja inEwi poza domyślnymi głównymi statusami WEJŚCIE oraz WYJŚCIE pozwala na definiowanie własnych statusów.

Dodatkowe statusy.


Jak zdefiniować własny status?

Zaloguj się do aplikacji na stronie: https://inewi.pl/
Przejdź do ustawień aplikacji.
Wybierz kategorię REJESTRACJA CZASU PRACY.
Zjedź na dół strony i kliknij w niebieski przycisk ZARZĄDZAJ.
Kliknij niebieski przycisk DODAJ NOWY STATUS.
Nazwij nowy status.
Wybierz czy chcesz, aby nowy status wliczał się do czasu pracy i ewentualnych nadgodzin – jeżeli nie zaznaczysz tej opcji, to czas spędzony na dodatkowych statusie, który nie wlicza się do czasu pracy będzie odejmowany od czasu pracy.
MAKSYMALNY SUMARYCZNY CZAS TRWANIA – ile można spędzić czasu maksymalnie na danym statusie dodatkowym (przydatne np.: przy definiowaniu statusu PRZERWA).
WYMAGANY MINIMALNY CZAS PRACY – określa minimalny czas pracy w danym dniu, który jest wymagany, aby status dodatkowy był wliczony.
Pola MAKSYMALNY SUMARYCZNY CZAS TRWANIA oraz WYMAGANY MINIMALNY CZAS PRACYOPCJONALNE – nie ma konieczność ich definiowania.
Po zdefiniowaniu statusu klikamy ZAPISZ.

System automatycznie tworzy również zakończenie tego statusu.
Zakończenie statusu jest widoczne tylko podczas odbijania się przez pracownika (aplikacja inEwi RCP, inEwi Pracownik, Wirtualne RCP, KIOSK). Jeśli stworzyliśmy status o nazwie "Przerwa" jego parą do zakończenia będzie "Przerwa (koniec)".

Statusy dodatkowe muszą być zgłaszane w obrębie statusów głównych jakimi są Wejście i Wyjście.

Przykład poprawnie zgłoszonych statusów: Wejście > Status dodatkowy > Status dodatkowy (koniec) > Wyjście.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!