Aplikacja inEwi umożliwia eksport danych do programu Comarch Optima.

Instrukcja integracji

Akronimy

⚠ Na potrzeby poprawnego przypisania danych w obu aplikacjach, należy uzupełnić w inEwi akronimy (unikalne identyfikatory) stworzone przez Optime wszystkim pracownikom.
Akronimy przypisane do pracowników należy uzyskać z systemu Comarch Optima.

Import pracowników do inEwi

Oprogramowanie inEwi posiada funkcjonalność dedykowanego importu pracowników z oprogramowania Comarch Optima. Najpewniejszą metodą wiązania ze sobą poszczególnych pracowników z obu systemów jest unikalny identyfikator (Akronim) pracownika generowany przez program Optime. Zaimportowany identyfikator figuruje w systemie inEwi jako akronim. Jest widoczny na liście pracowników. Można go zmienić podczas edycji pracownika > zakładka "Zaawansowane" > pole "Akronim".

W przypadku aktualizacji listy pracowników (zatrudnienie nowej osoby/zmiana danych obecnej) należy:
Wprowadzić takiego pracownika do programu Comarch Optima,
Wyeksportować ponownie całą listę pracowników z programu Comarch Optima,
Zaimportować listę pracowników do inEwi,
Dzięki powiązaniu unikalnym kluczem, istniejące dane zostaną odświeżone (np. zmiana nazwiska), a brakujące uzupełnione.

Generowanie unikalnych identyfikatorów

W programie Comarch Optima wyeksportuj listę pracowników wraz z identyfikatorami (Akronimami/ID) do pliku Excel, a następnie zaimportuj plik w inEwi.

Import listy pracowników do inEwiAkronim

Import zdarzeń do programu Comarch Optima

Oprogramowanie Comarch Optima umożliwia import następujących zdarzeń.
Poniżej lista wraz z odpowiednikiem zdarzenia w systemie inEwi:

Co można zaimportować do inEwi:
Dedykowany import listy pracowników (zawiera akronimy)

Co można wyeksportować z inEwi:
Rejestracja czasu pracy - Czas przepracowany
Eksport zdarzeń (nie czasu pracy)
Eksport można wykonać z każdego raportu.
Podczas eksportowania raport nie może zawierać błędów (niedokończone we/wy)
Eksportuje maksymalnie 6 par we/wy na jeden dzień (limit Optima)
Obsługa statusów przerwy
Grafiki - Plan pracy
Eksport grafików normowanych
Grafiki nienormowane są pomijane (Optima nie obsługuje)
Urlopy - Nieobecności
Świadek w sądzie (Śs) Optima: Inna nieobecność (350)
Opieka nad dzieckiem (Op) Optima: Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz.
Świadczenie rehabilitacyjne (ŚR) Optima: Urlop rehabilitacyjny
Urlop macierzyński (Um) Optima: Urlop macierzyński
Oddanie krwi (Kr) Optima: Inna nieobecność (350)
Urlop wypoczynkowy "na żądanie" (Uwż) Optima: Urlop wypoczynkowy
Urlop okolicznościowy (Uok) Optima: Urlop okolicznościowy
Urlop wychowawczy (W) Optima: Urlop wychowawczy (121)
Urlop bezpłatny (Ub) Optima: Urlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika
Urlop wypoczynkowy (Uw) Optima: Urlop wypoczynkowy
Zwolnienie lekarskie (L4) Optima: Zwolnienie chorobowe
Wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy (W5) Optima: Inna nieobecność (350)
Wolne za nadgodziny (Wn) Optima: Inna nieobecność (350)
Wolne za święto (Wś) Optima: Inna nieobecność (350)
Nowy Typ Urlopu (NT2) Optima: Inna nieobecność (350)

Dodatkowo:
Możliwość wyboru danych do eksportu
Możliwość eksportu samego planu pracy, gdy posiadamy tylko moduł grafików, to samo urlopy i rcp.

Eksport zdarzeń z systemu inEwi

Eksport wykonuje się bezpośrednio z Raportu Obecności. Na górnym pasku ikon można wybrać odpowiedni okres za jaki chcemy wykonać eksport (standardowo obecny miesiąc), dodatkowo jeśli chcemy można w filtrowaniu wpisać nazwę działu lub konkretnych pracowników, dla których chcemy wykonać eksport danych. Sam eksport możliwy jest po kliknięciu w ikonę eksportu/zapisu po wybraniu polecania „Optima”.

Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!