Instrukcja korzystania z inEwi przez pracowników

Każdy użytkownik, posiadający przypisany adres e-mail do swojej karty, przez administratora, otrzymuje możliwość zalogowania się do aplikacji webowej i mobilnej (w zależności od nadanych uprawnień).

W pierwszej kolejności, po przypisaniu adresu mailowego do karty użytkownika, użytkownik otrzyma maila z zaproszeniem do korzystania z systemu, ważny przez 7 dni od otrzymania.
W mailu należy kliknąć w podany link (token), sprawdzić swoje dane i zdefiniować hasło.

Od tej pory użytkownik logując się przez stronę https://inEwi.pl/ otrzymuje dostęp do swojego konta, gdzie w standardzie (w zależności od uprawnień) może:
Zgłosić status Wejścia / Wyjścia / Dodatkowy - za pomocą przycisku „Wirtualne RCP”,
Sprawdzić swój grafik pracy,
Złożyć wniosek o urlop,
Sprawdzić swój raport.

Logując się przez aplikację mobilną o nazwie „inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy” użytkownik może:
Zgłosić status Wejścia / Wyjścia / Dodatkowy,
Sprawdzić swój grafik pracy,
Złożyć wniosek o urlop.

Zgłaszanie statusu za pomocą karty z kodem QR.

Odbijanie zdarzeń za pomocą kodu QR.

Każdy użytkownik powinien otrzymać od administratora unikalny kod QR, dzięki któremu może odbijać swoje zdarzenia na zainstalowanym urządzeniu, przez administratora z uruchomioną aplikacją „inEwi RCP” w ogólnodostępnym miejscu w siedzibie.
Użytkownik podchodząc do urządzenia z kodem QR, ma za zadanie, zbliżyć swoją kartę do kamery, aż do wyświetlenia szczegółowych informacji na wyświetlaczu i/lub otrzymania sygnału dźwiękowego.
Przez pierwsze 4 sekundy (czas możliwy do zdefiniowania w ustawieniach aplikacji ⚙), aplikacja wyświetla informacje jaki status zamierza zgłosić do systemu, po czym następuje przesłanie.
Jeśli użytkownik chce zgłosić inny status niż ten, który został sugerowany, należy w ciągu 4 sekund kliknąć w wyświetlacz i wybrać odpowiedni kafelek z nazwą statusu jaki chce zgłosić.

⚠ Kod QR jest jedyną metodą odbijania się przez użytkowników, bez przypisanego adresu mailowego.

Zgłaszanie wniosku urlopowego.

Użytkownik może zgłosić wniosek o urlop, przez przeglądarkę na komputerze/smartphonie lub bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej „inEwi - Grafik Pracy, Rejestracja Czasu i Urlopy”.

Zgłaszanie wniosku przez przeglądarkę (PC/Smartphone):
Logujemy się przez stronę https://inEwi.pl/,
Klikamy w moduł „Urlopy” po lewej stronie (w wersji mobilnej na dolnym pasku),
Klikamy w wybrany dzień i dalej uzupełniamy wniosek zgodnie z potrzebami typu, rodzaj wniosku, zakres dni, notatka (opcjonalnie), itd.

Zgłaszanie wniosku przez aplikację mobilną:
Uruchamiamy aplikację na urządzeniu mobilnym,
Scrollujemy ekran w dół, aż do sekcji „Wnioski Urlopowe”,
Klikamy „Dodaj nowy wniosek”,
Wybieramy rodzaj wniosku,
Następnie uzupełniamy szczegóły.


Przydatne linki dla administratora:
Jak aktywować konto Pracownikowi?
Drukowanie kodów QR dla pracowników.
Dostępne metody rejestracji czasu pracy (odbijania się).
Uprawnienia.
Nieprawidłowy token.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!