Instrukcja korzystania z inEwi przez kierowników

Każdy użytkownik, po zalogowaniu się do systemu ma możliwość podglądu i edycji danych w wyznaczonym dziale przez administratora (w zależności od nadanych uprawnień).

Dodawanie grafiku

Po przejściu do moduły Grafik pracy (po lewej stronie), wystarczy kliknąć w wybrany dzień i zdefiniować odpowiedni grafik w wyświetlonym oknie. Po zapisaniu grafiku jest on zaplanowany i nadal można bez obaw dokonywać w nim poprawek. Ostatnim krokiem jest publikacja grafiku poprzez przyciśnięcie niebieskiego przycisku na górnym pasku ikon "Opublikuj". Jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem zaplanowanego grafiku i zapisaniem go. Po tej czynności pracownik otrzyma stosowne powiadomienie.

Dodawanie grafiku

Akceptacja wniosków urlopowych

Należy przejść do widoku Urlopy, następnie kliknąć na wybrany (wypaskowany graficznie) wniosek urlopowy i zaakceptować, bądź odrzucić taki wniosek. O statusie rozpatrzenia pracownik zostanie poinformowany w powiadomieniu (SMS/e-mail/system/aplikacja mobilna).

Rozpatrywanie wniosków

Edytowanie zdarzeń (Wejść/Wyjść/dodatkowych)

Najprostszym sposobem na edycję godzin jest graficzny raport obecności.
Wystarczy kliknąć w odpowiedni kafelek danego dnia przy pracowniku i poprawić zdarzenia.

Edycja zdarzeń

W sytuacji kiedy pracownik zapomniał się odbić na Wejście i Wyjście w ciągu dnia, a system oznaczył tą datę jako "Nieobecność", istnieje możliwość dodania zdarzeń ręcznie. Opis jak to zrobić znajduje się pod tym linkiem:
https://pomoc.inewi.pl/pl/article/dodawanie-zdarzen-pracownikom-nieobecnosc-ldem2i/

Górny pasek ikonDzięki szybkim skrótom na górnym pasku ikon, łatwo można eksportować/zapisać dane do pliku oraz je wydrukować. Dodatkowo w zależności od widoku w jakim się znajdujemy, pojawią się też kolejne opcje, przykładowo "Opublikuj" i "Przywróć" dla Grafików, "Lista podań" dla Urlopów, itd. W raporcie pracy i ewidencji czasu pracy, pod ikoną koła zębatego można dopasować widok kolumn.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!