Tutaj dowiesz się jak tworzyć w inEwi grafik dla pracowników.

Grafik PracyDodaj grafik pracy
Klikamy w wybrany dzień, w którym chcielibyśmy stworzyć grafik pracy.
Następnie wybieramy rodzaj grafiku Normowany lub Nienormowany.
W grafiku normowanym definiujemy zakres godzin od-do, natomiast w grafiku nienormowanym definiuje się całkowitą pulę godzin do przepracowania, bez określania konkretnych ram czasowych, na dany dzień.
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie stanowiska Pracownika (opcjonalnie).
Na koniec precyzujemy opcje, dotyczącą liczenia nadgodzin:

Licz czas przed pracą (dostępne tylko z grafikiem normowanym) - zaznaczając tą funkcję, godziny przepracowane przed planowanym rozpoczęciem pracy według grafiku, będą liczone jako nadgodziny,
Licz czas po pracy - po zaznaczeniu tej funkcji, godziny przepracowane po zaplanowanym w grafiku zakończeniu pracy, będą liczone jako nadgodziny. Funkcja dostępna dla grafiku normowanego i nienormowanego,
Grafik nadgodzinowy - przy zaznaczeniu tej opcji, wszystkie godziny z całego dnia, będą liczone jako nadgodziny.
Dodaj automatyczną przerwę - po zaznaczeniu tej opcji, należy określić czas trwania przerwy w minutach na dany dzień. Dzięki temu użytkownicy nie muszą odbijać ręcznie statusów przerw. Przerwa może być odejmowana od czasu pracy lub nie. Czas przerwy odejmowanej od czasu pracy, zmniejszy wymiar normy na ten dzień.

Po zdefiniowaniu tych opcji, możemy dopisać notatkę i wybrać kolor kafelka, następnie klikamy Zapisz.
Grafik w tym momencie został tylko zaplanowany, aby go opublikować kliknij u góry ekranu niebieski przycisk Opublikuj.

Opublikuj ✅
Guzik "Opublikuj" znajduje się na górnym pasku ikon. Publikacja grafiku jest potwierdzeniem zaplanowanych wcześniej rozkładów. Dopóki grafik nie zostanie opublikowany – nie będzie widoczny dla Pracowników.
Powiadomienia o opublikowanym grafiku są wysyłane tylko dla zdarzeń w przyszłość.

Kreator grafików 📅

Kreator grafików dostępny jest pod ikoną koła zębatego ⚙ na górnym pasku ikon. Kreator grafików pozwala zaplanować taki sam grafik pracy, więcej niż jednemu pracownikowi jednocześnie na wybrany okres czasu (np.: cały miesiąc), za pomocą kilku kliknięć Dzięki niemu szybko dodasz grafik dla wybranych osób przykładowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Usuń godziny z grafiku
Aby usunąć rozkład wystarczy kliknąć na wybrany kafelek, a następnie po wyświetleniu się okna wybrać Usuń. Operację potwierdzamy publikacją grafiku (przycisk Opublikuj na górnym pasku ikon).

Urlop
Jeżeli Pracownik zaplanował urlop na dzień, w którym przypisano mu rozkład, wówczas w widoku grafiku pracy jednocześnie wyświetlać będzie się grafik oraz informacja urlopowa.

Delegacja
Jeżeli pracownicy mają zaplanowaną delegację na dzień, w którym przypisano mu rozkład, wówczas w widoku grafiku pracy jednocześnie wyświetlać będzie się grafik oraz czarny pasek z informacją (nazwą) o delegacji.

Eksport/Zapisz
Wybierając ikonę eksportu na górnym pasku ikon, mamy do wyboru opcję zapisu zaplanowanego grafiku pracy do pliku PDF, formatu .xls oraz arkusza Excel. Istnieje również możliwość wyeksportowania grafiku pracy do programu Optima oraz wysłania go na adresy mailowe wszystkich użytkowników systemu inEwi.

Drukuj
Po wybraniu ikony wydruku program automatycznie wygeneruje zaplanowany grafik w formacie PDF gotowy do wydruku.

Wydruk grafiku w widoku tygodniowym zawiera również informacje o przypisanych stanowiskach pracy do pracowników.

Trzy kropki (obok imienia i nazwiska)
Wyczyść
Po kliknięciu trzech kropek jest dostępna funkcja "Wyczyść", dzięki której cały grafik można szybko usunąć dla wybranego pracownika i wprowadzić nowy.

Wybranie tej opcji spowoduje wyczyszczenie całego grafiku danego pracownika w wybranym okresie (widok: miesięczny, tygodniowy, dowolny).

Skopiuj do wielu
Opcja Skopiuj do wielu pozwala na szybkie skopiowanie zaplanowanego grafiku pracy jednego pracownika dla pozostałych.

Widok roczny
Wyświetla siatkę roczną zaplanowanych urlopów danego pracownika.

Eksport Optima
Opcja ta pozwala wyeksportować zaplanowany grafik pracy do formatu zgodnego z oprogramowaniem Optima.

Zapis CSV
Opcja ta pozwala wyeksportować zaplanowany grafik pracy do pliku w formacie CSV.

Pozostałe
Dostępne są również inne metody eksportu (PDF, Excel, iCalendar).
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!