Tutaj dowiesz się jak tworzyć grafik w inEwi dla pracowników.

Grafik Pracy

Dodaj godziny do grafiku

Klikamy w wybrany dzień, w którym chcielibyśmy stworzyć grafik pracy.
Następnie wybieramy rodzaj grafiku NORMOWANY lub NIENORMOWANY.
W grafiku normowanym definiujemy zakres godzin od-do, natomiast w grafiku nienormowanym definiuje całkowitą pulę godzin do przepracowania bez określania konkretnych ram czasowych, na dany dzień.
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie stanowiska Pracownika (opcjonalnie).
Na koniec precyzujemy opcje:

LICZ CZAS PRZED PRACĄ - godziny przepracowane przed rozpoczęciem pracy, będą wyświetlane jako nadgodziny. Funkcja dostępna dla grafiku normowanego,

LICZ CZAS PO PRACY - godziny przepracowane po zakończeniu pracy, będą wyświetlane jako nadgodziny. Funkcja dostępna dla grafiku normowanego i nienormowanego,

GRAFIK NADGODZINOWY - przy zaznaczeniu tej opcji, wszystkie godziny z całego dnia, będą liczone jako nadgodziny.

DODAJ AUTOMATYCZNĄ PRZERWĘ - po zaznaczeniu tej opcji, należy określić czas trwania przerwy w godzinach lub minutach na dany dzień. Dzięki temu użytkownicy nie muszą odbijać ręcznie statusów przerw. Przerwa może być odejmowana od czasu pracy lub nie. Czas przerwy odejmowanej od czasu pracy, zmniejszy wymiar normy na ten dzień.

Po zdefiniowaniu tych opcji klikamy ZAPISZ.
Grafik w tym momencie został tylko zaplanowany, aby go opublikować kliknij u góry ekranu niebieski przycisk OPUBLIKUJ.

Usuń godziny z grafiku

Aby usunąć rozkład wystarczy kliknąć na wybrany, a następnie po wyświetleniu się okna wybrać USUŃ. Operację potwierdzamy publikacją grafiku.

Kreator

Kreator grafików dostępny jest pod ikoną koła zębatego na górnym pasku z ikonami. Kreator grafików pozwala nam zaplanować taki sam grafik pracy, więcej niż jednemu pracownikowi jednocześnie.

Urlop

Jeżeli Pracownik zaplanował urlop na dzień, w którym przypisano mu rozkład, wówczas w widoku grafiku pracy jednocześnie wyświetlać będzie się grafik oraz informacja urlopowa.

Delegacja

Jeżeli pracownicy mają zaplanowaną delegację na dzień, w którym przypisano mu rozkład, wówczas w widoku grafiku pracy jednocześnie wyświetlać będzie się grafik oraz pasek z informacją o delegacji.

Eksport/Zapisz

Wybierając ikonę eksportu na górnym pasku ikon mamy do wyboru opcję zapisu zaplanowanego grafiku pracy do pliku PDF, formatu .XLS oraz arkusza EXCEL. Istnieje również możliwość wyeksportowania grafiku pracy do programu OPTIMA oraz wysłania go na adresy mailowe wszystkich użytkowników systemu inEwi.

Drukuj

Po wybraniu ikony wydruku program automatycznie wygeneruje zaplanowany grafik w formacie PDF gotowy do wydruku.

Wydruk grafiku w widoku tygodniowym zawiera również infromacje o przypisanych stanowiskach pracy do pracowników.

Opublikuj

Publikacja grafiku jest potwierdzeniem zaplanowanych wcześniej rozkładów. Dopóki grafik nie zostanie opublikowany – nie będzie widoczny dla Pracowników.

Trzy kropki (obok imienia i nazwiska)

Wyczyść
Po kliknięciu trzech kropek jest dostępna funkcja "Wyczyść", dzięki której cały grafik można szybko usunąć dla wybranego pracownika i wprowadzić nowy.

Wybranie tej opcji spowoduje wyczyszczenie całego grafiku danego pracownika w wybranym okresie (widok: miesięczny, tygodniowy, dowolny).

Skopiuj do wielu
Opcja SKOPIUJ DO WIELU pozwala na szybkie skopiowanie zaplanowanego grafiku pracy jednego pracownika dla pozostałych.

Widok roczny
Wyświetla siatkę roczną zaplanowanych urlopów danego pracownika.

Eksport Optima
Opcja ta pozwala wyeksportować zaplanowany grafik pracy do formatu zgodnego z oprogramowaniem OPTIMA.

Zapis CSV
Opcja ta pozwala wyeksportować zaplanowany grafik pracy do pliku w formacie CSV.

Pozostałe
Dostępne są również inne metody eksportu (PDF, Excel, iCalendar).
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!