Dzięki aplikacji inEwi możesz ustawić, o której godzinie system ma rozpocząć zliczanie godzin nocnych.

Godziny nocne

inEwi pozwala na zdefiniowanie rozpoczęcia liczenia godzin nocnych od godziny 21:00, 22:00 oraz 23:00. Od wybranej godziny system liczy do 8h i zalicza je jako godziny nocne.
Funkcjonalność ta, pozwala na późniejszą analizę sumy tych godzin.

Opcja ta dostępna jest w ustawieniach aplikacji w kategorii REJESTRACJA CZASU PRACY.

Godziny nocne są widoczne w raportach aplikacji w osobnej kolumnie o nazwie "Noc".

Kolumna "Czas pracy" zawiera już wliczone godziny nocne.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!