Dzięki aplikacji inEwi możesz ustawić, o której godzinie system ma rozpocząć zliczanie godzin nocnych.

Godziny nocne

inEwi pozwala na zdefiniowanie dowolnej godziny, od której rozpocznie liczenie godzin nocnych. Dodatkowo ustaw "Czas trwania godzin nocnych": minimalnie 1 h, maksymalnie 12 h.
Funkcjonalność ta, pozwala na późniejszą analizę sumy tych godzin.

Opcja ta dostępna jest w ustawieniach aplikacji (prawy górny róg) w kategorii Rejestracja czasu pracy.Godziny nocne są widoczne w raportach aplikacji w osobnej kolumnie o nazwie "Noc".

Kolumna "Czas pracy" w raportach, zawiera już wliczone godziny nocne.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!