Istnieją dwie metody wprowadzania nowych użytkowników do systemu inEwi.

Jak w inEwi dodać pracownika?

Pierwsza metoda:
Sukcesywne dodawanie nowych użytkowników poprzez ikonę plusa w widoku Pracownicy, która dostępna jest w górnej części strony.W przypadku potrzeby wprowadzenia większej ilości użytkowników, wprowadzanie ich pojedynczo za pomocą ikony plusa może okazać się czasochłonne. Skorzystaj wówczas z drugiej metody.

Druga metoda:
Aby zaimportować jednorazowo większą liczbę pracowników, należy kliknąć przycisk Importuj pracowników. Wówczas otrzymujemy możliwości importu użytkowników z Excela (po wybraniu tej opcji istnieje możliwość pobrania przykładowego pliku), GSuite, Optimy oraz Symfonii.inEwi wyśle automatycznie zaproszenie do korzystania z systemu, po dodaniu adresu mailowego w karcie pracownika.

Podstawowe

Zdjęcie
Zalecane zdjęcie minimum w formacie 500 pikseli na 500 pikseli, maksymalna waga pliku to 2MB.

Dane osobowe
Po wprowadzeniu do systemu obok imienia i nazwiska użytkownika, istotne jest również dodanie adresu e-mail Pracownikowi (jeśli chcemy, aby miał dostęp do inEwi). Wówczas otrzyma on na podany adres e-mail link aktywacyjny. Dzięki temu będzie mógł zdefiniować hasło do swojego konta i logować się do inEwi.

Telefon

Dodanie numeru telefonu pozwala na otrzymywanie powiadomień drogą SMSową.

Dane adresowe
Są to dane opcjonalne, które możemy wypełnić.

Rejestracja czasu pracy

Lokalizacje
Zaznaczenie opcji Bez ograniczeń pozwoli użytkownikowi systemu na odbijanie się spoza zdefiniowanych w systemie lokalizacji. Więcej w LOKALIZACJE.

Stawka dla okresów
inEwi oferuje prosty system do rozliczeń poprzez stawkę podstawową oraz nadgodzinową. Każdemu z użytkowników możemy zdefiniować okres początkowy obowiązywania podanej stawki. Wystarczy kliknąć Dodaj nowy okres. Następnie określamy datę obowiązywania nowej stawki, oraz wprowadzamy ją w odpowiednie pola.

Grafik pracy

Domyślne stanowisko
Jeżeli chcemy, aby stanowisko wyświetlane w Grafikach pracy było domyślne dla danego użytkownika, to wystarczy w tym polu wybrać odpowiednie stanowisko.

Urlopy

Dni wolne dla okresów
W tym miejscu definiujemy pozostałą liczbę dni urlopowych (urlop wypoczynkowy oraz urlop na żądanie) danemu użytkownikowi.
Po uzupełnieniu, system pokaże ilość wykorzystanych dni, przez ilość dostępnych dni, zaraz pod nazwiskiem pracownika, na widoku Urlopy. Dodatkowo nie pozwoli na złożenie wniosku po przekroczeniu limitu dni.

Uprawnienia

Rodzaj
Każdy użytkownik ma domyślne zdefiniowane uprawnienie użytkownika. Aby nadać użytkownikowi dodatkowe uprawnienia możemy skorzystać z tych zdefiniowanych przez inEwi, lub w Ustawieniach aplikacji zdefiniować własne. Jak przypisać uprawnienie? Wystarczy kliknąć w dowolną nazwę uprawnienia, aby zostało one przypisane. Następnie klikamy Zapisz.

Zakres
Domyślnie użytkownik inEwi ma przypisany zakres tylko Do siebie – czyli wszelkie uprawnienia dotyczą tylko jego osoby. Jeżeli chcielibyśmy nadać użytkownikowi większy zakres uprawnień, to wystarczy metodą kliknięcia wybrać poszczególne działy, do których chcielibyśmy nadać mu uprawnienia. Własne uprawnienia możemy definiować w Ustawieniach aplikacji.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach w ustawieniach aplikacji.

Zaawansowane

Akronim
Akronim jest elementem opcjonalnym dla programów kadrowo-płacowych.

Dezaktywacja/aktywacja dostępu do konta
W ustawieniach zaawansowanych znajdują się również opcje wysłania ponownego linka aktywacyjnego dla danego użytkownika (o ile wcześniej już nie zdefiniował hasła) oraz dezaktywowania konta.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!