Informacje na temat modułu Delegacje.

Delegacje

Dodaj

Dodawanie nowej Delegacji jest bardzo proste.Wystarczy przejść do widoku DELEGACJE.
następnie na górnym pasku ikon wybieramy ikonę plusa ➕.
Określamy zakres dat (czas trwania delegacji).
Definiujemy jej nazwę.
Miejsce.
Oraz opcjonalnie możemy dodać opis.
Automatycznie wyliczaj czas pracy według grafiku pracy - jeśli funkcja zostanie zaznaczona, czas pracy spędzony na delegacji, zostanie automatycznie policzony przez system na podstawie zaplanowanego normowanego grafiku pracy. W przypadku nie zaznaczenia tej funkcji, pracownik ma za zadanie odbić własne zdarzenia typu "Wejście/Wyjście/itd", takiego dnia.
Kolejnym krokiem jest przypisanie pracowników do delegacji i ewentualne załączenie plików, które będą widoczne dla osób biorących udział w delegacji.
Klikamy ZAPISZ i delegacja została utworzona!

Delegację zobaczysz na widoku grafików jako czarny pasek z jej nazwą, u góry każdego dnia, a także na raporcie w osobnej kolumnie o nazwie "Delegacja".

Edytuj
Edytować delegację możesz w widoku DELEGACJE. Wystarczy najechać kursorem na delegację, którą chcemy edytować. Po prawej stronie jej opisu ukaże się ikona ołówka. Klikamy w nią, dokonujemy zmian, a następnie klikamy ZAPISZ.

Usuń
Usunąć delegację możemy przechodząc do widoku DELEGACJE, następnie wystarczy najechać kursorem na wybraną delegację. Po prawej stronie jej opisu ukaże się ikona kosza. Klikamy w ikonę, a następnie potwierdzamy jej usunięcie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!