W tym artykule dowiesz się wszystkiego co związane jest z najnowszą aktualizacją raportów dostępną od 21.09.2018.

Raporty - co musisz wiedzieć na temat aktualizacji?

Najnowsze raporty uruchamiają się na koncie wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego (w zależności od ustawień na koncie, mogą to być: 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 4 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy).

Przykłady:
Jeżeli w systemie inEwi masz ustawiony okres rozliczeniowy na 1 miesiąc, wówczas nowe raporty zaczną działać od dnia 01.10.2018.
Jeżeli w systemie inEwi masz ustawiony okres rozliczeniowy na 6 miesięcy, wówczas nowe raporty zaczną działać od dnia 01.01.2019.
Jeżeli w systemie inEwi masz ustawiony okres rozliczeniowy na 12 miesięcy, wówczas nowe raporty zaczną działać od dnia 01.01.2019.

Opcjonalnie możesz włączyć nowe raporty ręcznie w każdej chwili przechodząc do widoku:
Ustawienia.
Rejestracja czasu pracy.
Raporty.
Włącz nowy sposób wyliczania raportów.

Pamiętaj, że data od której obowiązują nowe raporty musi być pierwszym dniem okresu rozliczeniowego.

Nowe raporty są uruchamiane w wersji zbilansowanej - zalecanej (domyślnie zaznaczona opcja: "Pokazuj zbilansowane raporty").

Raport szczegółowy z opcją "Pokazuj zbilansowane raporty"

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, dni: 01.02, 02.02, 05.02 zostały automatycznie zbilansowane. Wiersz Zdarzenia mówi o czasie w jakim odbił się pracownik typu Wejście/Wyjście (lub opcjonalnie inne statusy dodatkowe) wraz z policzoną liczbą godzin przepracowanych (w nawiasie). System porównuje ten czas do zaplanowanej normy (wiersz Norma - wywodząca się z Grafiku pracy czyli Rozkład). Jeżeli danego dnia zabraknie przykładowo godziny, ponieważ pracownik spóźnił się o godzinę do pracy, a następnego dnia został dłużej o godzinę, wówczas takie dni po przeliczeniu zbilansują się. Szczegółowe informację o zbilansowanych godzinach widać w wierszu Inne.


Raport szczegółowy z wyłączoną opcją "Pokazuj zbilansowane raporty"

Taki raport pokazuje czyste dane jakie wystąpiły każdego dnia.


Istnieje możliwość pozostania przy starej wersji raportów (BETA).
Wystarczy w widoku:
Ustawienia
Rejestracja czasu pracy
Raporty
Włącz nowy sposób wyliczania raportów - odznaczyć tę funkcję.

Jednakże należy pamiętać, że stara wersja raportów nie będzie wspierana dalszymi aktualizacjami.
Zalecamy przejście na nowe raporty.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!